Sponzorirano

  Praktična matematika

  Fakulteta za matematiko in fiziko
  Sponzorirano

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani matematik (VS)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben uporabljati svoje matematično znanje v delovnem procesu v informacijsko-računalniškem, tehnološkem, logističnem sektorju gospodarstva in drugje.

  Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: sposobnost kritične presoje rešitev; sposobnost uporabe znanja v praksi; sposobnost strokovnega dela v skupini; sposobnost uporabe in spremljanja strokovne literature; sposobnost spremljanja strokovnih informacij na spletu; sposobnost pisne in ustne predstavitve strokovnih tem; sposobnost prilagoditve novim računalniškim okoljem; razumevanje vloge poglobljenega znanja informacijskih tehnologij; sposobnost razločevanja statistično pomembnih lastnosti; vseživljenjsko učenje.

  Diplomanti študijskega programa Praktična matematika imajo možnosti za zaposlovanje v informacijskem sektorju gospodarstva (programerji, razvijalci informacijskih tehnologij, skrbniki strežnikov, podpora uporabnikom), v tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, v statističnih službah pri načrtovanju anket, pri statistični obdelavi podatkov, v informacijski in matematični podpori v finančnih inštitucijah, v javni upravi in drugje.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
  Sponzorirano

  Exit mobile version