Preventiva za zdravje

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za vede o zdravju Izola UP
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Izola

O študijskem programu

Temeljni cilj novega doktorskega študijskega programa Preventiva za zdravje je izobraziti visoko usposobljene samostojne raziskovalce, ki bodo kompleksno problematiko preventive v zdravstvu znali reševati z interdisciplinarnimi pristopi, povezali poglobljena znanja  v celovite rešitve ter ustvarjali nova znanja na področju zdravstvenih ved. Vsebina in namen študijskega programa sta tesno povezana z veljavnimi trendi v znanosti in stroki na področju preventive za zdravje, kjer dietetika, kineziologija, fizioterapija in zdravstvena nega pridobivajo na veljavi. Študijski program 3. stopnje Preventiva za zdravje je tako vsebinska nadgradnja programov 2. stopnje, ki jih izvajamo na UP FVZ. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor. Po končanem študiju bo doktorand usposobljen za samostojno in kreativno znanstveno delo, načrtovanje strategij za reševanje sodobnih družbenih problemov s področja, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoj raziskovalnih metod, poročanje o raziskovalnih dosežkih ter prenos znanj v prakso.

O študijskem programu

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Preventiva za zdravje se lahko vpiše, kdor je zaključil:

a) študijski program 2. stopnje, katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike;

b) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS in traja 5 let, katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike;

c) univerzitetni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike ter je kandidat zbral 240 ECTS;

d) študijski program za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal visokošolski strokovni študijski program katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike (sprejet pred 11.6.2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija fakultete na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program;

e) primerljiv študijski program v tujini iz točke a., b., ali c., po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.500€

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
225SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se