Projektni management

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
doktor znanosti / doktorica znanosti s področja projektnega managementa
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Študij projektnega managementa je usmerjen v razvoj kompetenc, ki pripomorejo k izboljšanju uspešnosti projektov, posebej srednje velikih in ti. megaprojektov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja gospodarskih subjektov in s tem tudi na razvoj uspešnosti družbe kot celote.

Raziskovanje v okviru doktorske disertacije je usmerjeno na nekatere ključne probleme projektnega managementa, ki se v praksi kažejo kot trenutno nerešljivi, in sicer kot npr. znatne prekoračitve začetno načrtovanega časa in stroškov projektov, uspešnost upravljanja s projekti, povečanje uspešnosti projektov, razvoj kompetenc sodelujočih v projektih, posebnosti upravljanja v multikulturnem okolju, vloga megaprojektov v razvoju družbe ipd.

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Projektni management se lahko vpišejo diplomanti:

  • študijskih programov droge stopnje,
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točko po ECTS,
  • dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se na doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk,
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6.2004.

Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS, po tem, ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja na AMEU-ECM ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 6.000€

Prejšnji članek
Naslednji članek