Računalništvo in informatika

  Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir računalništva in informatike (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Študij računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je študij z najdaljšo tradicijo na tem področju v Sloveniji. Študentom ponuja temeljna in praktična znanja, ki so potrebna za delo v stroki, v skladu z najsodobnejšimi merili in standardi, ki za tovrstno izobraževanje veljajo v svetu. Zaradi izbirnosti v programu naši diplomanti niso strogo usmerjeni le v stroko, temveč so široko razgledani in visoko usposobljeni strokovnjaki.

  Predmetnik prvega letnika vsebuje obvezne osnovne predmete, kjer študenti pridobijo predznanje za višje letnike. V drugem letniku je v letnem semestru možno izbrati en strokovni izbirni in en splošni izbirni predmet, v tretjem letniku pa vsak študent v skladu s svojimi željami in interesi izbere dva izmed oblikovanih modulov ter en splošni izbirni predmet. Vsak modul ima po tri predmete, od katerih se dva izvajata v zimskem in eden v letnem semestru. Študenti, ki bodo v prvih dveh letnikih dosegli povprečje vsaj 8.5 in pri tem ne bodo ponavljali letnika, bodo lahko vse modulske predmete prosto izbirali izmed vseh predmetov, ki so ponujeni v modulih.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: računalništvo, matematika ali fizika – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

  Študijske smeri

  Ni smeri, v 3. letniku se študij deli na module: Informatika, Programska oprema, Računalniški sistemi in omrežja, Umetna inteligenca in Medijske tehnologije.

  Prejšnji članekMultimedija
  Naslednji članekRačunalništvo in matematika
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing