Sponzorirano

  Računalništvo in informatika

  Fakulteta za računalništvo in informatiko
  🚩 Način študija: Redni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Univerza v Ljubljani
  🏢 Zavod: Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
  📅 Trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Ljubljana
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Program je logično nadaljevanje prvostopenjskega univerzitetnega oziroma visokošolskega strokovnega programa Računalništvo in informatika na FRI, odprt pa je tudi za študente, ki so končali prvostopenjske študije drugih programov.

  Predmetnik študijskega programa zagotavlja pokrivanje vseh tistih temeljnih vsebin, ki so za bodoče magistre nujni, da bodo sposobni slediti razvoju in tehnološkim spremembam in se vključiti v razvojno in znanstveno delo. Omogoča tudi usmerjanje študija glede na lastne želje, motivacijo ter nagnjenja in to ob upoštevanju različnih možnosti strokovne specializacije.

  Vpisni pogoji

  • Opravljen študij prve stopnje ali enakovreden študij strokovnih področij računalništvo ali informatika, oziroma študij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo), ali
  • opravljen študij prve stopnje ali enakovreden študij iz drugega področja ter pred vpisom opravljeni naslednji izpiti iz prvostopenjskega progama FRI: Osnove programiranja, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Arhitektura računalniških sistemov, Osnove informacijskih sistemov ali pa tekom prvostopenjskega študija osvojena snov iz naštetih predmetov.
  Sponzorirano

  Exit mobile version