Računalništvo in informatika

  Pročelje Univerze na Primorskem

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir računalništva in informatike (UN)
  Kraj izvajanja: Koper

  O študijskem programu

  Cilji programa je pri študentih razviti pozitiven odnos do računalništva in informatike nasploh, jim omogočiti poglobljeno razumevanje računalništva in informatike in jih izobraziti, da bodo znali uporabljati moderna orodja in tehnike pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov, da bodo znali v dani situaciji identificirati in uporabiti pravilna računalniška znanja in tehnike in da bodo zmožni obvladovanja programskih jezikov, tehnik, razvojnih orodij in metodologij za razvoj sistemov.

  Med študijem študenti pridobijo ustrezna znanja za delo in zaposlitev na pedagoškem in raziskovalnem področju, na primer v sistemski administraciji (računalniška in ostala podjetja ter ustanove), v programiranju (računalniška podjetja), v snovanju informacijskih sistemov in izobraževanju. Poleg osnovnih znanj računalništva in informatike ter osnovnih matematičnih znanj študenti osvojijo široko paleto predmetov in splošnih znanj, ki jim omogočijo vpogled na druga študijska področja in s tem več možnosti za zaposlovanje.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, računalništvo ali informatika – če je navedeni predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekZgodovina (enopredmetni)
  Naslednji članekZgodovina (pedagoški) (enopredmetni)

  Urednica revije Študent