Zgodovina (pedagoški) (enopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister profesor zgodovine
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Študentje tekom študija poglabljajo svoje zgodovinsko-strokovno znanje in znanje s področja didaktike zgodovine, uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta, se usposobijo za samostojno načrtovanje in vodenje pouka zgodovine v osnovnih in srednjih šolah, se usposobijo za pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine, se navajajo na samorefleksijo, samovrednotenje in samoocenjevanje vseživljenjskega izobraževanja ter se usposobijo za samostojno pedagoško raziskovalno delo.

Vpisni pogoji

  • Končan enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program zgodovine (180 KT) ali
  • končan dodiplomski študij humanistične usmeritve (prva stopnja, 180 KT ali 240 KT) ter pred vpisom dodatno pridobljenih 20 KT dodiplomske stopnje: Struktura in razvoj zgodovinske znanosti (5 KT), Teorija zgodovine (5 KT) in dva predmeta po 5 KT, ki ju predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu, ali
  • končan dodiplomski študij družboslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 KT ali 240 KT) ter pred vpisom dodatno pridobljenih 30 KT dodiplomske stopnje: Struktura in razvoj zgodovinske znanosti (5 KT), Teorija zgodovine (5 KT) in štiri predmete po 5 KT, ki jih predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu, ali
  • končan dodiplomski študij tehnične in naravoslovne usmeritve (prva stopnja, 180 KT ali 240 KT) ter pred vpisom dodatno pridobljenih še 60 KT dodiplomske stopnje: Struktura in razvoj zgodovinske znanosti (5 KT), Teorija zgodovine (5 KT) in deset predmetov po 5 KT, ki jih predpiše Oddelek za zgodovino individualno vsakemu kandidatu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€