Razredni pouk

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Pedagoška fakulteta Koper UP
Trajanje študija:
REDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor razrednega pouka
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Tekom študija diplomanti pridobijo sposobnost kreirati prilagoditve in pomoč, ki jo potrebujejo otroci s posebnimi potrebami v procesu vzgoje in izobraževanja, zavedanje pomena raziskovanja kot orodja za profesionalni razvoj pedagoškega delavca in inoviranje prakse, kompetence samostojnega raziskovalnega dela, sposobnost sintetične predstavitve raziskovalnih problemov, sposobnost smiselnega in učinkovitega oblikovanja ustrezne priprave na izbrano temo, izvedbe in evalvacije le-teh ter sposobnost razvijanja reflektivnega pristopa pri vzgojno-izobraževalnem delu.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje smeri Razredni pouk (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 240 KT, z ustreznih strokovnih področij(Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 240 KT, z ustreznih strokovnih področij (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 240 KT, z drugih strokovnih področij, pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT ter izkazano predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja, ali
 • končan študijski program prve stopnje smeri Predšolska vzgoja (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 180 KT, s področij izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ter uspešno zaključen dodatni letnik v obsegu 60 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 180 KT z ustreznih strokovnih področij, ki sodijo v področje izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev, pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT ter pred vpisom uspešno zaključen tudi dodatni letnik programa v obsegu 60 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje (sprejet po 11.6.2004) v obsegu 180 KT, z drugih strokovnih področij, pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, izkazano predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja ter pred vpisom uspešno zaključen dodatni letnik programa v obsegu 60 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program smeri Predšolska vzgoja (sprejet pred 11.6.2004) z ustreznih strokovnih področij (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev) ter in uspešno zaključil dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega programa, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11.6.2004) z ustreznih strokovnih področij (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT ter pred vpisom uspešno zaključen dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11.6.2004) z drugih strokovnih področij, pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, izkazano predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja ter pred vpisom uspešno zaključen dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

 • Angleščina na razredni stopnji
 • Italijanščina na razredni stopnji
 • Poučevanje na razredni stopnji