Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Pedagoška fakulteta Koper UP
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor slovenistike
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Magistrski pedagoški študijski program slovenistike izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji jezikoslovnih in literarnih znanj s področja preteklega in sodobnega razvoja ter stanja slovenskega jezika, jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanja slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi, razvoja slovenske in tudi svetovne književnosti od začetkov do neposredne sodobnosti ter literarne teorije.

Pri tem študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami.

Študijski program nudi poglobljeno spoznavanje in osvajanje temeljnih, pa tudi specialnih pedagoških ter didaktičnih znanj in veščin, potrebnih za poučevanje slovenskega jezika in književnosti na vseh vrstah in stopnjah osnovnih ter srednjih šol. Ta znanja so predstavljena tako s teoretskega kot tudi s praktičnega vidika, prva v obliki predavanj, druga pa v obliki seminarjev ter predvsem študijske prakse, ki jo študenti preko hospitacij ter samostojnih nastopov v razredih opravljajo na osnovnih ter srednjih šolah.

Magistrand tako po zaključku študija poleg strokovnih ter teoretskih znanj, ki so osnova za samostojno raziskovalno delo ter za morebitno nadaljevanje študija na 3. stopnji, poseduje tudi vsa potrebna psihološka, pedagoška ter didaktična znanja, spretnosti ter sposobnosti za izvajanje sodobnega pouka slovenskega jezika in književnosti.

Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja slovenistike ali
  • diploma na študijskih programih 1. stopnje z drugega strokovnega področja UP FHŠ ali drugih študijskih smeri, vendar mora imeti na 1. stopnji opravljene temeljne slovenistične predmete v obsegu 48 KT: Slovenski jezik v družbi, Uvod v jezikoslovje, Pomenoslovje in skladnja, Oblikoslovje in glasoslovje, Temelji študija književnosti, Slovenska književnost med romantiko in novo romantiko, Slovenska književnost od ekspresionizma do sodobnosti, Svetovna književnost od renesanse do sodobnosti.
Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
207SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se