Socialna pedagogika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Pedagoška fakulteta Koper UP
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister profesor socialne pedagogike
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so:

  • usposobiti kvalitetnega strokovnjaka na področju socialne pedagogike, torej na področju dela s skupinami, posamezniki in družbo, ki bo udejanil načela vzgojnega in socialnega ter ostalih oblik socialno-pedagoškega dela z različnimi ciljnimi skupinami,
  • da se magister profesor socialne pedagogike usposobi v vzgojnem in svetovalnem delu, penologiji in socialnem managementu, vodstvenih vlogah in strokovnem raziskovalnem delu,
  • usvojitev tako teoretskih spoznanj kot tudi kompetenc praktično socialno-pedagoškega delovanja in raziskovalnega dela,
  • usmerjeni v šolsko, vzgojno-svetovalno področje, na področje institucionalnega dela, področja zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, posebej za delo z vedenjsko in čustveno motenimi, področja dijaških domov, totalnih institucij, penološko svetovalnega dela, socialnega managementa in vodstvenih vlog,
  • avtonomno, reflektirano, raziskovalno etično delovanje, so integrirani cilji v profilu magistra profesorja socialne pedagogike.