Rusistika (dvopredmetni)

  Filozofska fakulteta Ljubljana

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister rusistike in …
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj študijskega programa je, da magistri pridobijo kompetence za znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju javne uprave, gospodarstva (zunanja trgovina), kulture in diplomacije (samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, prevajalec, urednik, lektor, turistični delavec,…) oziroma za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake.

  Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€