Zgodovina (enopredmetni)

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilj študijskega programa tretje stopnje Zgodovina je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju zgodovinopisja, s hkratnim širokim humanističnim znanjem, ki daje podlago za razumevanje najtežjih zgodovinskih problemov oziroma teoretskih in metodoloških konceptov. S tem želimo usposobiti strokovnjake za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju zgodovinopisja. Doktorandi študijskega programa bodo sposobni reševanja najzahtevnejših vprašanj s področja zgodovine, publiciranja rezultatov znanstvenih raziskav temelječih na virih v obliki znanstvenih člankov ter monografij, za vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov ter izdelavo znanstvenoraziskovalnega dela iz področja zgodovinopisja.

Program usposablja znanstvenike s področja zgodovine, ki bodo tekom študija v pridobili vsa potrebna znanja, ki so v ožjem smislu vezana na izbrano zgodovinsko obdobje, v širšem smislu pa na zgodovino kot znanstveno disciplino. [Skrij]

Vpisni pogoji

  • Končan bolonjski študijski program druge stopnje ali
  • končan štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih, sprejet pred 11. 6. 2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 30 KT: Historiografski praktikum (10 KT) ne glede na izbrano študijsko smer, ter vsebine glede na izbrano študijsko smer, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in končan študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 30 KT: Historiografski praktikum (10 KT) ne glede na izbrano študijsko smer, ter vsebine glede na izbrano študijsko smer, ali
  • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.030€

Študijske smeri

  • Stari vek
  • Srednji vek
  • Novi vek
  • Novejša zgodovina (19. stoletje)
  • Sodobna zgodovina (20. stoletje)