Umetnostna zgodovina (enopredmetni)

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Doktorski študijski program tretje stopnje Umetnostna zgodovina je namenjen pridobitvi kompetenc za znanstveno-raziskovalno delo na področju umetnostne zgodovine. Z obveznimi in izbirnimi vsebinami ter uvidom v znanstveno literaturo pridobi kandidat/ka kompetence za poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije.

Temeljni del študijskega programa je priprava doktorske disertacije, sestavni del tega programa pa so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge. Lik doktoranda bo široko razgledana in v umetnostnozgodovinski teoriji dobro podkovana osebnost, ki bo sposobna prispevati k poglobljeni raziskanosti umetnostnozgodovinskega gradiva v globalnem in regionalnem smislu ter s tem k večji prepoznavnosti in kulturni identiteti lastnega okolja. Doktorand bo usposobljen, da se aktivno vključi v raziskovalno delo v vseh tistih inštitucijah in na vseh nivojih, kjer so tovrstne raziskave potrebne in pričakovane.

Vpisni pogoji

  • Končan bolonjski študijski program druge stopnje ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
  • končan univerzitetni nebolonjski študijski program v obsegu 240 KT in specialistični program ter tako skupaj 300 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in končan študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljeni izpite v obsegu 30 KT iz predmetov: Uvod v študij umetnostne zgodovine (3 KT), Zgodovina umetnostne zgodovine (3 KT), Pisni viri za umetnostno zgodovino (3 KT), Uvod v ikonografijo (3 KT), Zgodovina arhitekture (6 KT), Zgodovina slikarstva (6 KT) in Zgodovina kiparstva (6 KT), ali
  • končan eden od študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 300 KT, ali
  • končano ekvivalentno izobraževanje v tujini ali
  • končan magisterij znanosti po nebolonjskih programih – kandidatom se prizna 60 – 120 KT in se jih vpiše v drugi ali tretji letnik, ali
  • končan drugi študijski program tretje stopnje (glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih vpisnih mest).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.030€

Prejšnji članek
Naslednji članek