Poslovni sekretar

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Poslovni sekretar
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Program usposablja študente za načrtovanje, organiziranje in vodenje del v tajništvu, za opravljanje zahtevnih strokovnih del in reševanje delovnih problemov.

  Študenti se naučijo kritično razmišljati in samostojno odločati, skrbeti za kakovost dela, učinkovito komunicirati v slovenskem in v tujih jezikih ter delati na osnovi poslovne etike in pozitivnega razmišljanja.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.