Sociologija (enopredmetni)

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz značilnosti socioloških in družboslovnih znanosti. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika sposobnega prepoznavanja pomena znanja in veščin v sodobnem pluralističnem okolju, še posebej v luči integracije Slovenije v prostor Evropske unije in posledično povečanih vrednotno-kulturnih stikov. Poleg poglobitve znanj iz študija 1. in 2. stopnje na splošni teoretično-konceptualni ravni, je študentu na 3. stopnji omogočena dodatna aplikacija znanj v praksi, pridobivanje izkušenj pa ga pripravlja na vstop na trg delovne sile, tako znotraj Slovenije kot tudi državah članicah EU. Širina kompetenc, ki jih študent razvije, poveča možnost njegove zaposlitve, specifična sociološka in družboslovna znanja pa pomenijo visoko strokovnost in poznavanje konkretnih delovnih opravil na področjih, ki zadevajo sociologijo in ostale družboslovne znanosti, politiko, gospodarstvo, antropologijo, pedagogiko, filozofijo, informacijske znanosti, socialno delo ter delo v vladnih in nevladnih organizacijah.

Študentova znanja ter aplikacija le-teh izhajajo iz znanstveno-raziskovalnega dela, poznavanja in kritične presoje uporabe statistično-metodoloških pristopov in izhodišč, ki so temelj analize procesov v globalni družbi, ugotavljanja njihovih vzrokov ter predvidevanja njihovih dolgoročnih posledic, ter tudi iz izdelovanja strategij za blaženje njihovih potencialno negativnih vplivov. Znotraj povečanega povezovanja znanj in odnosov v državah Evropske unije je poudarek na študentovem razumevanju pomena sodelovanja in integracij, še posebej v luči medkulturnega dialoga ter efektivne strokovne komunikacije, poleg slovenskega tudi v tujih jezikih.

Temeljni cilj programa je tako oblikovanje odprtega, fleksibilnega ter razgledanega profila, ki je obenem tudi dovolj specializiran oz. sposoben opravljati specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela. V študiju bodo študenti pridobili konkretne veščine obvladovanja družboslovnih podatkov, s katerimi se bodo lahko vključevali v različne delovne procese v okviru širokega spektra gospodarskih panog. Ob tem bodo pridobili tudi temeljna in poglobljena sociološka znanja, ki jih bodo omogočala širši vpogled v družbene procese, s katerimi se bodo profesionalno ukvarjali. Študent tekom študija postane visoko motiviran, saj ima s pridobljenim znanjem in kompetencami široke možnosti vključitve v nadaljnje, vseživljenjsko izobraževanje.

Vpisni pogoji

  • Končan bolonjski študijski program druge stopnje ali
  • končan štiriletni univerzitetni dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in končan študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 30 KT iz predmetov: Sodobne sociološke perspektive (6 ECTS), Determinante družbenega vedenja (6 ECTS), Sociologija sodobne kulture (6 ECTS), Metode družboslovnega raziskovanja (6 ECTS), Sociološki vidiki globalizacije (6 ECTS), ali
  • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.030€

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
592SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se