Slovenski jezik in književnost (enopredmetni)

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani slovenist (UN)
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Cilji programa izhajajo iz same narave slovenistike kot humanistične vede posebnega nacionalnega pomena. Program je zasnovan tako, da po eni strani vključuje spoznavanje sistema slovenskega jezika in njegovo funkcioniranje v praktičnih okoliščinah vsakodnevne rabe, po drugi strani pa nudi sistematičen in natančen razvojni pregled slovenske literarne zgodovine in teorije. Obe slovenistični perspektivi sta obogateni z interdisciplinarnim in medsebojno povezovalnim vidikom.

  Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj, kar omogoča oblikovanje široko razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje praktično uporabljati in se ustrezno odzivati na aktualne jezikovno-kulturne izzive sodobnega časa ter se tudi uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje bo predstavljalo tudi trdno temeljno podstat za nadaljnji ožje specializiran študij, ki mu ga program omogoča.

  Diplomanti lahko opravljajo različna dela v medijih (novinarji, uredniki, poročevalci, moderatorji, napovedovalci,…), v založbah (uredniki,…), v turizmu, v oglaševanju (zaradi socio-psiholingvističnih znanj,…), lektoriranju leposlovnih, strokovnih in znanstvenih besedil, lahko bodo predstavniki za javnosti v ustanovah znotraj družbenih in gospodarskih dejavnosti, sestavljali besedila za naročnike, svetovali glede jezikovne politike v agencijah, podjetjih, ustanovah,…

  Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
  • opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekVelnes
  Naslednji članekVelnes

  Urednica revije Študent