Socialna pedagogika

  Pročelje Univerze na Primorskem

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
  ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani socialni pedagog (UN)
  Kraj izvajanja: Koper

  O študijskem programu

  Temeljni cilji programa so usposobiti študente in študentke za kakovostno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja. Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za delovanje v različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih, kjer socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje osnovna teoretična spoznanja, kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela na področju socialne pedagogike.

  Splošni cilj študija je usposobitev za teoretično reflektirano analizo družbenih pojavov, institucij in strokovnega delovanja v kontekstu življenjskega prostora posameznika, s poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami dalje iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
  Prejšnji članekRazredni pouk
  Naslednji članekGeografija (pedagoški) (dvopredmetno)

  Urednica revije Študent