Socialno delo z družino

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za socialno delo UL
Trajanje študija:
IZREDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister/magistrica socialnega dela
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

1) Omogočiti študentom pridobitev posebnih novih znanj za učinkovito socialno delo z družino v študijskem procesu, ki vedno znova zahteva povezovanje konceptov v delovne projekte podpore in pomoči.
2) Omogočiti študentom nove izkušnje za delo z družino na dveh ravneh: vzpostavljanje delovnega odnosa, ki omogoči soustvarjanje izvirnih delovnih projektov pomoči, in sodelovanje pri raziskovanju sprememb, ki jih družina potrebuje, da bi zaželene izide dosegla.
3) Usposobiti študente za specializirano socialno delo z družinami na različnih vsebinskih področjih (npr. razveze, rejništvo ipd.) in v različnih institucionalnih kontekstih (npr. centri za socialno delo, nevladne organizacije).

Vpisni pogoji

Na magistrske študijske programe 2. stopnje, se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava ter pri tem zbral/a 240KT ali

b) študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja ter pri tem zbral/a 240KT, mora predhodno opraviti diferencialne izpite (25KT), kar vključuje 3 predmete po 5KT in Praktikum v obsegu 10KT. Predmeti so: Sodobno socialno delo v Sloveniji, Teorije in metode v socialnem delu, Metodologija raziskovanja v socialnem delu ter Praktikum. V skladu z 38. členom  Zakona o visokem šolstvu morajo te obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.

c) triletni prenovljeni študijski program prve stopnje ter s tem pridobil/a 180 KT, mora opraviti dodatni letnik in tako zbrati manjkajočih 60KT ali

d) 4-letni visokošolski strokovni študijski program s področij, ki so navedena v točki a) lahko vstopi v magistrski program, pod pogoji, ki so navedeni v točki a).

e) 4-letni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij, lahko vstopi v magistrski program, pod pogoji, ki so navedeni v točki b)

f) 3-letni visokošolski strokovni študijski program, lahko vstopi pod pogoji navedenimi v točki c).

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do f) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Za premostitev razlike med triletnim in štiriletnim prvostopenjskim programom (slednji je pogoj za vpis na 2. stopnjo), mora študent opraviti dodatni letnik opredeljen s študijskim programom.

30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
93SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se