Sociologija (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Akademija za glasbo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister sociologije
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz značilnosti socioloških in družboslovnih znanosti. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika sposobnega prepoznavanja pomena znanja in veščin v sodobnem pluralističnem okolju, še posebej v luči vstopa Slovenije v prostor Evropske unije in posledično povečanih vrednotno-kulturnih stikov. Poleg poglobitve temeljnih znanj na splošni teoretično-konceptualni ravni, je študentu na 2. stopnji omogočena aplikacija znanj v praksi, pridobivanje izkušenj pa ga pripravlja na vstop na trg delovne sile, tako znotraj Slovenije kot tudi državah članicah EU. Širina kompetenc, ki jih študent razvije, poveča možnost njegove zaposlitve, specifična sociološka in družboslovna znanja pa pomenijo visoko strokovnost in poznavanje konkretnih delovnih opravil na področjih, ki zadevajo sociologijo in ostale družboslovne znanosti, politiko, gospodarstvo, antropologijo, pedagogiko, filozofijo, informacijske znanosti, socialno delo ter delo v vladnih in nevladnih organizacijah.

Študentova znanja ter aplikacija le teh izhajajo iz znanstveno-raziskovalnega dela, poznavanja in kritične presoje uporabe statistično-metodoloških pristopov in izhodišč, ki so temelj analize procesov v globalni družbi, ugotavljanja njihovih vzrokov ter predvidevanja njihovih dolgoročnih posledic, ter tudi iz izdelovanja strategij za blaženje njihovih potencialno negativnih vplivov. Znotraj povečanega povezovanja znanj in odnosov v državah EU je poudarek na študentovem razumevanju pomena sodelovanja in integracij, še posebej v luči medkulturnega dialoga ter efektivne strokovne komunikacije, poleg slovenskega tudi v tujih jezikih.

Temeljni cilj programa je tako oblikovanje odprtega, fleksibilnega ter razgledanega profila, ki je obenem tudi dovolj specializiran oz. sposoben opravljati specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela. Predvidevamo, do bodo diplomanti programa Sociološke vede imeli s pridobljenim znanjem in kompetencami široke možnosti vključitve v nadaljnje, vseživljenjsko izobraževanje.

Vpisni pogoji

  • Končan enopredmetni ali dvopredmetni študijski program 1. stopnje s strokovnega področja sociologija ali
  • končan študijski program 1. stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja sociologija ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa s strokovnega področja sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se prizna praviloma 60 KT, ali
  • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s strokovnega področja sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se prizna praviloma 60 KT.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
129SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se