Sociologija (pedagoški) (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister sociologije
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz značilnosti socioloških in sorodnih znanosti, hkrati pa so komplementarno povezani z edukacijskimi vedami. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika sposobnega prepoznavanja pomena znanja in veščin v sodobnem pluralnem okolju, še posebej v luči vstopa Slovenije v prostor Evropske unije in posledično povečanih vrednotno-kulturnih stikov.

Poleg poglobitve znanj iz predhodnega študija na splošni teoretično-konceptualni ravni, je študentom na 2. stopnji omogočena aplikacija znanj v praksi, pridobivanje praktičnih izkušenj pa ga pripravlja na vstop na trg delovne sile, tako znotraj Slovenije kot tudi državah članicah EU. Širina kompetenc, ki jih študentje razvijejo, poveča možnosti njihove zaposlitve, specifična sociološka in druga družboslovna znanja ter pedagoška kompetentnost pa pomenijo visoko strokovnost in poznavanje konkretnih delovnih opravil na področjih, ki zadevajo sociologijo in ostale družboslovne znanosti, predvsem pa področje edukacije. Znanja študentov ter aplikacija le-teh se najbolj neposredno opirajo na znanstveno-raziskovalno delo disciplin, predvsem sociologije in edukacijskih ved.

Program oblikuje odprtega, fleksibilnega ter razgledanega profila učitelja, ki je obenem tudi dovolj specializiran oziroma sposoben opravljati specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela.

Vpisni pogoji

  • Končan enopredmetni ali dvopredmetni študijski program 1. stopnje s strokovnega področja sociologija ali
  • končan študijski program 1. stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področia sociologija ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih področij družboslovja in humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija, ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa s strokovnega področja sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se prizna praviloma 30 KT, ali
  • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s strokovnega področja sociologija), sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se prizna praviloma 30 KT.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite