Sociologija in interdisciplinarno družboslovje (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomant sociologije in interdisciplinarnega družboslovja (UN)
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilji programa izhajajo iz same narave družboslovnih ved in so usmerjeni v interdisciplinarnost in aplikativnost. Temeljni cilj programa je oblikovanje po eni strani odprtega, fleksibilnega, interdisciplinarno razgledanega in uporabnega profila, ki pa je hkrati tudi dovolj specializiran, da lahko opravlja specifične naloge, ki jih v danem trenutku zahteva trg dela. Konkretno, temeljni cilj prve stopnje študijskega programa Sociologija in interdisciplinarno družboslovje je uvesti študentke in študente v strokovno in znanstveno raziskovalno delo na področjih, ki jih pokriva sociološka znanost, ob tem pa jim podati znanja, ki jih zahteva na storitvah temelječa ekonomija in jim s tem omogočiti enostaven vstop na trg dela.

S končano prvo stopnjo pridobijo študentje znanja in analitične ter socialne veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin socioloških in drugih, s sociologijo povezanih znanosti. Ta znanja in veščine so osnova za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija in strokovnega izpopolnjevanja sociologije in podobnih študijskih programov, hkrati pa so uporabne v zaposlovanju, kjer se: uporablja znanja iz metodologije znanstvenega raziskovanja pri reševanju večine postavljenih problemov; uporablja temeljne veščine pri delu z računalnikom; uporablja tuj jezik v strokovni komunikaciji; kritično interpretira znanstveno in strokovno literaturo; uporablja statistične pristope pri pripravi in izvedbi empiričnih raziskav in pri praktičnem delu; uporablja veščine samostojnega učenja; samostojno načrtuje in organizira delovne naloge pri različnih področjih delovanja, kot so državna uprava, gospodarstvo, novinarstvo, socialno skrbstvo,…

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite