Stavbarstvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister inženir stavbarstva
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Okvir programa so stavbe. Njihovo načrtovanje, gradnja, uporaba in odstranitev predstavljajo velik del področja graditeljstva. V obstoječem izobraževalnem sistemu ljubljanske univerze sta dobro zastopana dva dela tega področja: načrtovanje prostora (v našem primeru prostora v stavbah), za katerega skrbi Fakulteta za arhitekturo in načrtovanje nosilne konstrukcije stavb, za katere skrbi Fakulteta za gradbeništvo. V obeh programih je nezadostno zastopano izobraževanje na področju načrtovanja zaščitnih konstrukcij, ki obsega predvsem arhitekturne konstrukcije in konstruktivno gradbeno fiziko.

Cilj programa je ustvariti novi profil oblikovalca in načrtovalca bivalnega in delovnega okolja – organsko povezano načrtovanje, izvedba in odstranitev – ki bo sposoben samostojno projektirati in izvajati enostavne in manj zahtevne objekte ali sodelovati pri projektiranju in izvajanju zahtevnih objektov v skladu z Zakonom o graditvi objektov in ki bo sposoben samostojno projektirati in izvajati zahtevne objekte.

Tako je cilj aktivnosti novega profila oblikovalca in načrtovalca bivalnega in delovnega okolja izboljšanje kakovosti grajenega okolja, izboljševanje delovanja tega okolja s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, usmeritev v oblikovanje takih zgradb, ki upoštevajo principe trajnostnega razvoja z ustvarjanjem in odgovornim ravnanjem z zdravim grajenim okoljem, ki temelji na učinkoviti izrabi virov in ekoloških načelih ter pridobivanje znanja, tehničnih spretnosti in inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov za načrtovanje izvedbe, distribucije, uporabe in odstranitve ter za presojo fizične izvedljivosti, ekonomske upravičenosti in finančnih možnosti.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s področja stavbarstva ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končan visoki strokovni študijski program Gradbeništvo pred uvedbo bolonjskih programov ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
511SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se