Zgodovina (enopredmetni)

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister zgodovine
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Cilj programa je izobraziti strokovnjake za raziskovanje samostojnih zgodovinskih problemov, samostojno delo v arhivih, muzejih ter za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov.

  Magistri pridobijo znanja, spretnosti in sposobnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za raziskovalce zgodovine.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program 1. stopnje s strokovnega področja zgodovine ali
  • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij (drugih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija in lahko obsegajo učne enote: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 KT), Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (5 KT), Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 KT), Slovenska zgodovina po letu 1941 (5 KT), ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja zgodovina – kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 60 KT, ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) – kandidatom se ob vpisu prizna praviloma od 10 do 30 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter končan specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja zgodovina – kandidatom se ob vpisu prizna praviloma 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter končan specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) – kandidatom se ob vpisu prizna praviloma od 10 do 20 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področija zgodovine ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 25 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija in lahko obsegajo učne enote: Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (5 KT), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (5 KT), Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (5 KT), Slovenska zgodovina 1914–1941 (5 KT), Slovenska zgodovina po letu 1941 (5 KT).
  Prejšnji članekPolonistika (dvopredmetni)
  Naslednji članekStavbarstvo

  Urednica revije Študent