Strojništvo

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir strojništva
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za področje strojništva.

  Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času. Izvajajo se modularno, predmet za predmetom. Študijsko literaturo je na voljo v e-učilnici. Študij se zaključi z zagovorom diplomske naloge.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.