Italijanistika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za humanistične študije UP
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor italijanistike
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Magistrski študijski program ponuja študentu poglobljeno usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih in kulturoloških ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture.

Notranje in zunanje izbirni predmeti, ki so del programa, bogatijo in poglabljajo študentova znanja, pridobljena na 2. stopnji študija italijanistike, predvsem na področju kulturne in umetnostne zgodovine prostora, v katerem poteka izobraževanje.
Diplomant 2. stopnje v času študija poglobi osnovna znanja, ki jih je pridobil pri študiju na 1. stopnji, in razvije sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu razvije kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij.

Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajalstva s področja italijanskega jezika v obsegu 240 ECTS ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu, ali
  • diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajalstva s področja italijanskega jezika v obsegu 180 ECTS ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu, če kandidat pred vpisom opravi obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ali
  • diploma na drugih strokovnih področjih 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali ekvivalentnem tujem študijskem programu in pred vpisom opravljeno dodatno izobraževanje v jezikovnih spretnostih in zmožnostih italijanščine v obsegu 60 ECTS, od tega 36 ECTS iz določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika (Moderni italijanski jezik I, Moderni italijanski jezik II, Slovnica italijanskega jezika I – Oblikoslovje, Slovnica italijanskega jezika II – skladnja, Italijanska književnost III – Sodobna književnost in književnost ob meji, Ustno in pisno sporočanje in Uvod v splošno jezikoslovje) in 24 ECTS iz vsebin modula 4. letnika študijskega programa 1. stopnje Italijanistika, ki ga študent sam izbere, ali
  • diploma na drugih strokovnih področjih 1. stopnje v obsegu 240 ECTS ali ekvivalentnem tujem študijskem programu in pred vpisom opravijo dodatno izobraževanje v jezikovnih spretnostih in zmožnostih italijanščine v obsegu 60 ECTS, od tega 36 ECTS iz določenih vsebin študijskega programa 1. stopnje Italijanistika (Slovnica italijanskega jezika I – Oblikoslovje, Slovnica italijanskega jezika II – skladnja, Italijanska književnost III -Sodobna književnost in književnost ob meji, Ustno in pisno sporočanje in Uvod v splošno jezikoslovje), ali
  • diploma na univerzitetnem študijskem programu, ki je bil sprejet pred 11.6.2004, s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih) ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu, ali
  • diploma na univerzitetnem študijskem programu, ki je bil sprejet pred 11.6.2004, drugih strokovnih področij ali na ekvivalentnem tujem študijskem programu, če kandidat pred vpisom opravi zgoraj navedene študijske obveznosti.
Prejšnji članek
Naslednji članek