Visoka poslovna šola (Ljubljana)

  Ekonomska fakulteta Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) Ekonomska fakulteta Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (VS)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Program Visoka poslovna šola (VPŠ) s poudarkom na praktičnih vsebinah in preučevanju ter reševanju konkretnih primerov študentu da aplikativno znanje in ga usposobi za takojšnjo konkretno praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik. Program izrazito razvija sposobnosti odločanja in realizacije sprejetih odločitev ter pogajanja na vseh strokovnih ravneh.

  Študijske vsebine znotraj 8 študijskih usmeritev študenta spodbujajo k razvoju samostojnega razmišljanja in izražanja stališč, s poudarkom na sodelovanju in teamskem delu, upoštevajoč poslovno etiko ter profesionalno in širšo družbeno odgovornost njihovega bodočega poklica.

  Izbira usmeritve pomeni izbirnost znotraj programa, kot tudi možnost poglobljenega spoznavanja področja, za katerega se študent odloči. Študijske usmeritve, izbirni predmeti v programu ter možnost izbire predmetov tudi na drugih študijskih programih doma in v tujini omogočajo študentom, da študij v največji meri prilagodijo svojim interesom.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.650 €.

  Študijske smeri

  • Bačni in finančni management
  • Javni sektor
  • Management
  • Mednarodno poslovanje
  • Podjetništvo
  • Poslovna informatika
  • Oskrbovalne verige in logistika
  • Računovodstvo
  • Trženje
  • Turizem
  Prejšnji članekElektroenergetika
  Naslednji članekItalijanistika
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing