Strojništvo

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir strojništva
  ?️ Kraj izvajanja: Ravne na Koroškem

  O študijskem programu

  Glavni cilj programa je izobraziti inženirje s širokim strokovno-teoretičnim ter praktično uporabnim znanjem za področje strojništva. Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

  Inženirji tehnike so eden od najmočnejših vzvodov za razvoj in večjo konkurenčnost gospodarstva. Zaradi vedno zahtevnejše tehnologije je potrebno predvsem vlagati v človeka, mu dati možnost za uspeh in omogočiti uporabo njegovega znanja. Bližina kraja šolanja, povezava šola – proizvodnja, dogovori s podjetji in sodelovanja z njimi je velik potencial, ki ga je treba izkoristiti.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.