Upravljanje z okoljem

  Stavba univerze

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: diplomiran okoljevarstvenik (VS)
  Kraj izvajanja: Novo mesto

  O študijskem programu

  Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Upravljanje z okoljem na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za poslovne in upravne vede je nov, sodoben in atraktiven študijski program. Študente usposablja za obvladovanje vrhunskih znanj, iskanje novih virov na strokovnem in znanstvenem področju sodobnega varstva okolja, samostojno reševanje najzahtevnejših vsebinskih, organizacijskih in ekonomskih izzivov na področju upravljanja z okoljem, reševanje problemov v novih, netipičnih situacijah in spremenjenih okoliščinah ter opravljanje najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno analitičnih in organizacijskih del na področju upravljanja z okoljem. Študij s praktičnim izobraževanjem v 3. letniku zagotavlja potrebno strokovno usposobljenost za neposredno vključitev v delovno okolje vseh področij gospodarstva in negospodarstva, ki se ukvarjajo z upravljanjem okolja.

  Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – opravljen preizkus nadarjenosti.
  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
  Prejšnji članekUpravljanje in poslovanje
  Naslednji članekPoslovna ekonomija

  Urednica revije Študent