Varovanje

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir varovanja
  ?️ Kraj izvajanja: Celje

  O študijskem programu

  Namen študijskega programa je izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja.

  Diplomanti so usposobljeni za načrtovanje in organiziranje zasebnega varovanja in dogodkov, za katere so predpisani posebni ukrepi varovanja, za nadzor in varno izvajanje storitev zasebnega varovanja, naročanje in uporabo projektne in tehnične dokumentacije, za sodelovanje pri izdelovanju posameznih načrtov varovanj in za spremljanje izvajanja projektov varovanja ter izvajanje strokovne korespondence z državnimi organi. Nadalje bodo diplomanti seznanjeni s taktiko varovanja, orožjem in taktiko varovanja z vozili ter tehničnimi sredstvi za varovanje oseb in premoženja.

  Zaposlitvene možnosti diplomantov so na različnih področjih varovanja: varovanje oseb (varnostnik telesni stražar – bodyguard), varovanje ljudi in premoženja, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanje javnih zbiranj, upravljanje z varnostno nadzornim centrom, načrtovanje varnostnih sistemov in izvajanje sistemov tehničnega varovanja. [Skrij]

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.