Varstvo okolja in ekotehnologija

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
Visoka šola za varstvo okolja, Velenje
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
 Magister ekotehnolog
Kraj izvajanja:
Velenje

O študijskem programu

Cilj programa je ponuditi diplomantom poglobljena znanja o okoljskih in naravovarstvenih vsebinah s tehničnega, naravoslovnega in sociološkega vidika. Celostna (trajnostna) obravnava naravnih in družbenih pokrajinskih virov omogoča razumevanje soodvisnosti prepleta gospodarske, družbene in okoljske ravni družbenega razvoja.

Študijske vsebine navajajo k odgovorni pripravi rešitev problematike obremenjevanja različnih okoljskih virov, kot so onesnaženje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi, racionalno ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje in družbo, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, ukrepi in tehnologije za varovanje in sanacijo okolja ter njihovi učinki.

Program vsebuje še naslednje teme: okoljske tehnologije, trajnostno (ekonomsko, socialno in okoljsko) projektno delo in vrednotenje pokrajine, ocenjevanje in uvajanje posegov ter okoljskih rešitev vanjo oziroma njene posamezne vire, okoljsko ekonomiko in pravo, skratka dolgoročno sprejemljivo upravljanje z okoljem in njegovimi viri.

Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program 1. stopnje s študijskih področij izobraževalnih ved, družbenih ved, naravoslovnih ved, tehniških ved, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterinarstva, zdravstva in sociale ter študijskega področja storitev, podpodročja varstvo okolja, v obsegu najmanj 180 ECTS kreditnih točk, ali
  • zaključen študijski program, ki ne ustreza kriterijem iz prejšnjega stavka in pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.200€