sobota, 28 januarja, 2023

Varstvo okolja in ekotehnologija

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
Visoka šola za varstvo okolja, Velenje

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Diplomirani ekotehnolog (VS)
?️ Kraj izvajanja: Velenje

O študijskem programu

Diplomanti pridobijo znanja o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru, spoznajo zakonitosti obremenjevanja različnih okoljskih virov (onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi), načine ravnanja z odpadki in vpliv človekovih dejavnosti na okolje. Znajo ocenjevati vplive na okolje, varstvo narave in komuniciranti z javnostjo, poznajo nove ukrepe in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja, poleg tega pa tudi znajo vrednotiti okolje in okoljsko sociologijo, pravo ter upravljanje z okoljem in njegovimi viri.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.550€

Prejšnji članek
Naslednji članek