Varstvo okolja in komunala

  Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir varstva okolja in komunale
  ?️ Kraj izvajanja: Kranj

  O študijskem programu

  Program omogoča pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Ponuja izbirne module, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja. 40% študijskega programa je praktično usmerjenega.

  Predavanja so organizirana dvakrat tedensko po pet šolskih ur v popoldanskem času, od ponedeljka do petka, in potekajo v strnjeni obliki. Po zaključku predavanj sledi izpit. Študij se zaključi z zagovorom diplomske naloge po opravljenih vseh študijskih obveznostih.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.