Sponzorirano

  Vizualne umetnosti in oblikovanje

  Pedagoška fakulteta Koper
  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Univerzitetni
  🏛️ Univerza: Univerza na Primorskem
  🏢 Zavod: Pedagoška fakulteta Koper UP
  📅 Trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Koper
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Študijski program predstavlja povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki se združujejo v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora. Cilj študijskega programa je študenta usposobiti za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje. S študijskim programom bo študent pridobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja, produkcije in kritično refleksijo kulturno-umetniške vloge v družbi. Študenti bodo na interdisciplinaren način razvijali veščine risanja, slikanja, kiparstva in oblikovanja ter se usposobili za profesionalno delo v kulturno-umetniških ustanovah in kreativnih industrijah.

  • razumevanje in interpretacijo umetniškega procesa (koncept-ustvarjanje-produkcija-udejstvovanje-delovanje) na področju vizualnih umetnosti,
  • kritično presojanje družbeno-političnih pojavov in manifestacije kulturno-umetniškega koda,
  • strokovno in samostojno delo pri izvedbi najzahtevnejših umetniških in oblikotvornih projektov,
  • artikulacijo in poustvarjanje umetniškega doživljanja z ateljejskim, teoretskim in strokovnim delom,
  • uporabo tehnologij vezanih na sodobne umetniške prakse.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in
  • opravljen preizkus nadarjenosti.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.850 €

  Sponzorirano

  Exit mobile version