Sponzorirano

  Zdravstvene vede

  Knjižne police
  🚩 Način študija: Izredni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Samostojni visokošolski zavodi
  🏢 Zavod: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec
  Sponzorirano

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister zdravstvenih ved
  ?️ Kraj izvajanja: Slovenj Gradec

  O študijskem programu

  Magistrski študijski program druge stopnje, Zdravstvene vede, je v določeni meri nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja zdravstvenih ved, obenem pa ponuja širšo alternativo in s tem tudi možnosti študija drugim strokovnjakom s področja zdravstvenih in socialnih ved.

  Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru obveznih predmetov nadgradi bazična znanja s področja metod raziskovalnega dela s poudarkom na kvalitativnih raziskovalnih metodah, ki jih nato aplicira na določenem primeru v okviru izbirnih predmetov in magistrskega dela.

  Z dokončanjem dvoletnega izobraževanja na drugi stopnji bo diplomant opremljen z dodatnimi specialnimi znanji in kompetencami, uporabnimi v neposrednem kliničnem okolju, ki bodo koristno pripomogle k nenehnemu izboljševanju kakovosti na področju zdravstvenih in socialnih ved. Sposoben bo za aktivno vključevanje v družbeno-politično življenje, za strokovno podajanje mnenj in soodločanje o problematiki v zvezi z ohranjanjem in vračanjem zdravja, preprečevanjem bolezni in rehabilitacijo, prav tako bo usposobljen za kritično presojo in vnašanje novih strokovnih in znanstvenih dognanj na področju zdravstvenih ved v vsakodnevno prakso.

  Vpisni pogoji

  • Pogoji za vpis so različni glede na smer študija.

  Šolnina

  Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine

  Študijske smeri

  • Fizioterapija
  • Javno zdravje
  • Zdravstvena nega
  Sponzorirano

  Exit mobile version