Zdravstvene vede

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Doktorski študij Zdravstvene vede vključuje napredna znanja na področju temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja  in reševanja zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov ter doktoranda usposobi za akademsko delovanje na področju zdravstvene obravnave in medsektorsko sodelovanje. Študijski program v okviru obveznih in izbirnih predmetov vključuje aktualne razvojne vsebine na področju profesionalizacije zdravstvenih poklicev, javnega zdravja in zdravstva kot sistema. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki, kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende, znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih poklicih. Študijski program je usmerjen v znanja in kompetence za kritično presojo  raziskovalnih rezultatov, razvoja raziskovalnih metod in prenosa znanj v prakso. Študente bo opremil za znanstveno raziskovanje in razvojno delo na področju zdravstva kot sistema, zdravstvene obravnave, zdravstvene nege, promocije zdravja, in zdravstvenega managementa.

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Doktorski študij Zdravstvene vede se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program druge stopnje v obsegu 120 ECTS zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri.
b) študijski program, ki izobražuje za zdravstvene poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program družboslovne ali humanistične smeri, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
c) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri, sprejet pred 11. 6. 2004.
d) magisterij znanosti in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
e) študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program ustrezne smeri. Tem kandidatom se določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
Vsi vpisani pod pogoji od a do d, ki imajo izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, morajo izkazovati delovne izkušnje na področju javnozdravstvenih problemov ali delati kot sodelavci v zdravstvenih timih ali člani timov, ki delujejo na področju zdravja v družbi.
Vsi kandidati morajo izkazovati publicistično aktivnost na področju svojega strokovnega dela in morajo biti usposobljeni za uporabo študijskih gradiv v angleškem jeziku.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.008€

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
222SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se