Sponzorirano

  Zgodovina (enopredmetni)

  Fakulteta za humanistične študije
  🚩 Način študija: Redni
  🎓 Stopnja: Magistrski
  🏛️ Univerza: Univerza na Primorskem
  🏢 Zavod: Fakulteta za humanistične študije UP
  📅 Trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Koper
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Študij zgodovine omogoča pridobivanje znanj iz svetovne in nacionalne zgodovine, posebnost pa je tudi poglobljen vpogled v zgodovino Sredozemlja ter spoznavanje preteklosti s političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega vidika, spoznavanje družbenih odnosov in zgodovine vsakdanjega življenja, na podlagi interdisciplinarnih raziskav ter z različnih teoretičnih zornih kotov.

  Preko vsebin študijskega programa študentje pridobijo strokovno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine ter splošno zgodovinsko izobrazbo, pregled oziroma poznavanje ključnih prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije oziroma slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru.

  Študentje se naučijo samostojnega dela s pomočjo zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod, poznavanja zvrsti virov in njihovih karakteristik ter samostojne uporabe zgodovinskih virov za raziskovalno delo na področju zgodovinopisja.

  Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskih programih 1. stopnje s področja zgodovine, sociologije, umetnostne zgodovine, sociologije kulture in umetnosti, filozofije, dediščine Evrope in Sredozemlja, arheologije, umetnostne zgodovine oziroma drugih študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike in družboslovja, ali
  • diploma na drugih študijskih programih 1. stopnje ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti z diferencialnimi izpiti v višini do 60 KT iz predmetov: Zgodovina antike, Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Nova Evropa, Struktura in tehnika zgodovinske vede, Obča zgodovina srednjega veka, Strukture institucij: Materialna civilizacija in ekonomija, Pomožne zgodovinske vede, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju, Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja, Obča zgodovina 20. stoletja.
  Sponzorirano

  Exit mobile version