Živilstvo in prehrana

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstvo in prehrana s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja. Diplomant je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolo proizvodnje hrane ter prehrane ljudi in tudi nekaterih spremljajočih dejavnosti ob upoštevanju naravoslovnih, družboslovnih in okoljskih načel v proizvodnji varne hrane ter izvajanju varne in zdrave humane prehrane.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
a) kandidati iz točke a) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri splošni maturi: 60 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
b) kandidati iz točke b) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
– uspeh pri  predmetu splošne mature: 20 % točk.
c) kandidati iz točke c) izbrani glede na:
– splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 20 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
– uspeh pri predmetih biologija, kemija, fizika in matematika pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval: 40% točk.

Prejšnji članek
Naslednji članek