Živilstvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister inženir živilstva
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, znanosti o živilih in analitiki živil, varnosti hrane, živilskega inženirstva ter metod razvoja in raziskovanja. Diplomant je usposobljen za najzahtevnejša in najodgovornejša dela pri načrtovanju, organiziranju, kontroli in vodenju proizvodnje hrane, za upravljanje kakovosti s težiščem na higieni in varnosti hrane, za kreiranje in razvoj novih tehnoloških procesov in novih izdelkov, za delo v kontrolno-analitičnih laboratorijih in inšpekcijskih službah ter za raziskovalno delo.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Živilstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljiv študijski program prve stopnje na drugih fakultetah.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo do 30 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematične metode, kemija, biologija, fizika, biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
  • diplomantom vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja živilstva in prehrane.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 30 kreditnih točk po ECTS,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Matematične metode, Kemija, Biologija, Fizika, Biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 40 kreditnih točk po ECTS,
  • diplomantom vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se 60 kreditnih točk po ECTS dodatnih obveznosti določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– kandidate iz točke a) in c) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija.
– kandidate iz točke b) in d) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni.
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno dodiplomskega študija.

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
128SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se