Znanost o živalih

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister inženir zootehnike
Kraj izvajanja:
Rodica pri Domžalah

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je v poglabljanju in razširitvi znanja iz zootehnike, ki so potrebna za učinkovito in trajnostno uravnavanje proizvodnih sistemov reje živali zaradi proizvodnje hrane in drugih koristi z okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikov. Diplomant je usposobljen za razumevanje splošnih naravoslovnih in znanstvenoraziskovalno vidikov zootehnike in najzahtevnejših strokovnih nalog. Študijski program omogoča razviti specifična znanja in veščine za zaposlitev na odgovornih mestih v živinorejski proizvodnji in predelavi, na drugih, s kmetijstvom povezanih področjih in v izobraževanju.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Znanost o živalih se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo 10 – 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja ali predbolonjski visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah.

d) bolonjski ali predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10 – 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskih študijskih programov Kmetijstvo – zootehnika in Kmetijstvo – živinoreja; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij.

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– kandidati iz točke a) in c) izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju.
– kandidati iz točke b) in d): 60% povprečje ocen na dodiplomskem študiju, 40% povprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v tč. b) in d).

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
223SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se