Kako lahko evidentiranje časa vpliva na študente?

Blue pins on four days in a week on a calendar. Friday, Saturday and Sunday crossed out. Four day work week concept.
Foto: sinseeho iz iStock

Evidentiranje časa se kot tematika hitro prebija v ospredje najbolj priljubljenih v letu 2023. Minister za delo Luka Mesec se zadnje dni ukvarja z odgovori na vprašanja in kritike z vseh mogočih strani. Nas pa zanima, kako bi to vplivalo na študente in kako je z evidentacijo poskrbljeno zdaj?

Kako bi to vplivalo na študente?

V teoriji ni nič drugače oziroma je v tem primeru študent v večini primerov tretiran podobno kot zaposlen. Voditi se mora evidenca dela oziroma število opravljenih ur. Študentsko delo navaja Zakon o delovnih razmerjih. Spremenilo bi se seveda zgolj na ravni elektronske evidence, ki je eden od vidnejših predlogov in tudi predmet največjih kritik.

Kako mora potekati evidenca dela študentov?

Evidentiranje študentov prinaša nekaj razlik, a se te navezujejo na pravice študentskih delavcev
Evidentiranje študentov prinaša nekaj razlik, a se te navezujejo na pravice študentskih delavcev Foto: Pexels iz Pixabay

Delodajalec mora dnevno evidentirati število dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta, seštevek teh ur, pa mora biti enak skupnemu številu opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta na napotnici.

Delodajalci morajo ob uporabi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ob predpisih na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, upoštevati tudi določbe  ZDR-1 o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti in o odškodninski odgovornosti ter Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Delovne ure študenta ne smejo presegati 40 ur na teden

Začasnost oziroma občasnost dela dijakov in študentov je bistven razlikovalni znak v razmerju do dela, ki ga pri delodajalcu na podlagi pogodb o zaposlitvi opravljajo delavci v delovnem razmerju. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v drugem odstavku 13. člena v primeru obstoja elementov delovnega razmerja, ki so prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, razen če tako določa zakon. Kršenje te prepovedi ZDR-1 sankcionira kot prekršek.

Man using calendar app on tablet in office
Foto: grinvalds iz iStock

Tudi pri študentih veljajo omejitve števila delovnih ur. Polni delovni čas tako ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Pri tem je lahko delovni čas v tednu neenakomerno razporejen (tudi začasna prerazporeditev delovnega časa), a delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

Seveda pa so tudi pri študentih mogoče nadure oziroma nadurno delo, ki lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur. Izjeme so tudi pri študentih, ki še niso dopolnili 18 let starosti, saj ne smejo delati ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne – primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in 4. uro naslednjega dne.

Če pa že govorimo o mladoletnikih, ki opravljajo študentsko delo, imajo ti še dodatne pravice ali omejitve.

  • Odmor za malico 30 minut, če polnoletni študent dela 8 ur na dan. V primeru, da gre za mladoletnika in dela vsaj 4,5 ure na dan, ima pravico do 30-minutnega odmora za malico.
  • Mladoletniki ne smejo opravljati nadur, delajo pa lahko največ 8 ur na dan in 40 ur na teden.
  • Nočno delo za mladoletne ni dovoljeno.
  • Počitek 12 ur je pravica, ki ti pripada med dvema delovnima dnevoma – tudi 48 ur tedenskega počitka

Urednik portala Student.si

Prejšnji članekNov začetek za obolele s Parkinsonovo? So odkrili rešitev?
Naslednji članekZakaj imajo vsi jeziki besedi »to« in »tisto«?

Urednik portala Student.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.