Kako zmanjšati in izračunati dohodnino?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Področje dohodnine urejata dva zakona: Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). Za natančen izračun dohodnine in uveljavljenje različnih olajšav in stroškov za posamezno davčno leto pa so ključnega pomena tudi lestvica za odmero dohodnine, ki jo vsako leto pripravi Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) in obrazci za uveljavljanje pravic, ki so dostopni na spletni strani FURS in na portalu eDavki.

Obdavčljivi dohodki so dohodek iz zaposlitve (sem uvrščamo tudi delo preko študentske napotnice, avtorskih in podjemnih pogodb), dohodek iz dejavnosti, dohodek iz kapitala, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in drugi dohodki, ki jih navaja 18. člen ZDoh-2. V skladu z ZDoh-2 niso obdavčeni naslednji dohodki: dediščine, volila, darila, dobitki od iger na srečo, izplačila iz zavarovanja, sredstva ali dobički, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med svojim podjetjem in svojim gospodinjstvom in ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev, vendar so lahko predmet drugih davkov.

Poznamo še tretjo kategorijo prihodkov, kot so štipendije za izobraževanje, financirane iz proračuna RS, kot sta npr. državna in Zoisova štipendija. Treba je opozoriti, da se od kadrovske štipendije, ki ni sofinancirana s strani države, plačuje dohodnina. Vendar pa se kadrovska štipendija ne všteva v davčno osnovo do višine minimalne plače za študij v RS (za študij v tujini pa je ta prag višji za 60 odstotkov zneska minimalne plače).

bankovci na ščipalkah

Katere olajšave lahko uveljavljaš?

Olajšave so zneski, ki jih določi država in so namenjeni znižanju dohodninske osnove in posledično znižanju dohodnine. Poznamo več vrst dohodninskih olajšav. Splošno olajšavo lahko uveljavlja vsak zavezanec, pod pogojem, da za njega kdo drug ne uveljavlja olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Osebno olajšavo lahko uveljavljajo invalidi, posebna osebna olajšava (tako imenovana študentska olajšava) je namenjena študentom in dijakom, za dohodke od dela preko študentske napotnice. Poznamo tudi osebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Višine olajšav so določene v dohodninski lestvici, ki se določi za posamezno davčno leto.

Osebna olajšava

Za študente je ključnega pomena posebna osebna olajšava, saj je namenjena zgolj dohodkom, ki jih študent dobi od dela preko študentske napotnice. Pri izračunu dohodninske obveznosti je za študente pomembno razumeti tudi splošno olajšavo in olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. Ti dve olajšavi se namreč izključujeta: če te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, sam ne moreš uveljavljati splošne olajšave in obratno. Lahko pa si olajšavo poljubno razdelite po mesecih, na primer starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana za pet mesecev, za preostalih sedem mesecev pa se ti bo lahko priznala tvoja splošna olajšava. Pri uveljavljanju vzdrževanih družinskih članov je treba opozoriti, da se bo zaradi uveljavljanja splošne olajšave povišal znesek dohodnine tvojih staršev, saj zate ne bodo mogli uveljavljati svoje olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Kako boš uveljavljal splošno olajšavo, lahko FURS-u sporočiš preko obrazca do 5. februarja (tekočega leta) in bodo to že upoštevali pri informativnem izračunu.

hči in mati
Uveljavljaš lahko tudi olajšavo za vzdrževanega družinskega člana.

V aprilu, maju in juniju FURS vsem davčnim zavezancem na dom pošlje informativni izračun dohodnine. V informativnem izračunu dohodnine je med drugim razvidno tudi, katere olajšave in stroške je FURS pri izračunu upošteval. V kolikor je izračun napačen, lahko posameznik vloži ugovor zoper informativni izračun in FURS bo o zadevi ponovno odločal in izdal novo odločbo o odmeri dohodnine.

Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom

Študenti lahko poleg normiranih stroškov, ki pri študentskem delu znašajo deset odstotkov bruto zaslužka in jih FURS avtomatično upošteva, uveljavljamo tudi dejanske stroške. Študentje lahko kot stroške v zvezi z delom uveljavljamo le stroške prevoza na delo in morebitne stroške nočitev povezanih z delom.

avto na cesti v snegu
Si vedel, da lahko pri dohodnini uveljavljaš tudi prevoz na delo?

Stroške v zvezi s prihodom na in z dela lahko uveljavljamo s pomočjo obrazca, ki ga najdeš na spletni strani FURS. Pri izpolnjevanju obrazca je priporočljivo slediti navodilom za izpolnjevanje. Obrazec predvideva tudi dokazilo o opravljanju dela. V praksi je to evidenca opravljenega dela, ki jo podpiše in ožigosa tvoj delodajalec. Če želiš, da ti bodo dejanske stroške upoštevali že ob informativnem izračunu dohodnine, je potrebno obrazec FURS-u posredovati do 5. februarja (tekočega leta), sicer pa boš te lahko uveljavljal še v ugovoru na informativni izračun dohodnine.

Kako izračunati dohodninsko obveznost?

kalkulator in evri

Za izračun dohodninske obveznosti moramo najprej ugotoviti, koliko znaša seštevek bruto obdavčljivih dohodkov, ki smo jih zaslužili v preteklem davčnem letu (od 1.1.2021 do 31.12.2021). Pri tem nam je v pomoč ZDoh-2, ki določa, kateri dohodki so obdavčljivi in kateri ne. Ko smo vse obdavčljive dohodke sešteli, dobimo bruto davčno osnovo.

Drugi korak izračuna dohodnine je, da od bruto davčne osnove odštejemo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki znašajo 15,5 odstotkov bruto davčne osnove pridobljene s strani študentskega dela. V drugem koraku od bruto davčne osnove odštejemo tudi 10 odstotkov normiranih stroškov, ki nam jih za delo preko študentske napotnice FURS avtomatično prizna. Na tej točki lahko odštejemo tudi dejanske stroške, ki smo jih uveljavljali.

V tretjem koraku odštejemo še olajšave, ki jih bomo za preteklo dohodninsko obdobje uveljavljali. Na tej točki odštejemo tudi splošne olajšave, ki jo bomo uveljavljali. Dobljen znesek je naša neto dohodninska osnova.

V zadnjem koraku neto dohodninsko osnovo pomnožimo z ustrezno davčno stopnjo, v skladu z dohodninsko lestvico, ki jo objavi FURS za relevantno davčno leto. Pozor: gledamo davčno lestvico, izdano za davčno leto, v katerem smo dohodke pridobivali. Tako za dohodnino, ki jo bomo plačevali v letu 2022, uporabljamo lestvico za davčno leto 2021, ker bomo dohodnino plačali od dohodkov, ki smo jih prejeli v davčnem letu 2021. Tukaj je potrebno dodati, da se dohodnina obračuna po posamezni davčni stopnji glede na razred dohodninske osnove.

Znesek, ki smo ga dobili, je dohodnina, ki jo bomo morali za preteklo leto plačati. V kolikor smo tekom leta od posameznih dohodkov plačevali akontacije, je potrebno od zneska dohodnine odšteti znesek že odvedene dohodnine (akontacije). Če je številka, ki smo jo dobili, negativna, je znesek plačanih akontacij višji od naše dejanske dohodninske obveznosti, kar posledično pomeni, da nam bo FURS vrnil preplačano dohodnino.

Več podrobnosti na Študentski svetovalnici

Še bolj podrobno o dohodniki in primere izračunov si lahko prebereš na spletni strani Študentske svetovalnice.

Prejšnji članekSi se tudi ti znašel v stiski? Če nisi okej, povej naprej!
Naslednji članek[Rok prijave danes]: Mednarodni glasbeni seminar za mlade glasbenike

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.