Maturitetni tečaj

Young female student in examination
Foto: seb_ra iz iStock

Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi možnost opravljanja splošne mature. Poteka kot redno izobraževanje in kot izobraževanje odraslih. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se lahko kandidat udeleži splošne mature.

Prvo redno opravljanje maturitetnega tečaja je brezplačno. V šolskem letu rednega izobraževanja vsak udeleženec pridobi status rednega dijaka. To pomeni, da prinaša dijakom vse ugodnosti in obveznosti rednega šolanja, saj ni šolnine, obiskovanje pouka je obvezno, znanje se preverja sproti …

V maturitetni tečaj se lahko vpiše vsak, ki ima:

 • zaključeno srednje poklicno izobraževanje ali
 • zaključeno srednje strokovno izobraževanje ali
 • zaključeno poklicno-tehniško izobraževanje ali
 • zaključen tretji letnik gimnazije pred več kot enim letom ali
 • zaključen četrti letnik programa Waldorfske gimnazije ali
 • zaključeno osnovno šolo in opravljen preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in
 • neopravljeno ali neuspešno opravljeno splošno maturo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport šest mesecev pred začetkom šolskega leta, tj. v drugi polovici januarja, izda Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove, v katerem so objavljene šole, ki izvajajo maturitetni tečaj. Obenem pa je objavljeno tudi število prostih mest na posamezni šoli in ostale informacije o informativnih dnevih, vpisu … V primeru prevelikega števila prijav, se vpis omeji. Izbor se izvede na podlagi seštevka ocen splošnega učnega uspeha in ocen slovenščine, matematike, prvega tujega jezika iz 1., 2. in 3. letnika.

Prijava v maturitetni tečaj poteka do začetka septembra. Vsak kandidat lahko pošlje samo eno prijavnico z ustreznimi dokazili (potrebna dokazila so zapisana v razpisu za vpis) na srednjo šolo, na kateri bi želel opravljati maturitetni tečaj. V septembru se nato obdela prijave in objavi število prijavljenih, v primeru prevelikega vpisa se vpis omeji. Konec septembra je na vrsti še vpis sprejetih. Maturitetni tečaji se začnejo izvajati v začetku oktobra. Točni datumi poteka vpisa so na voljo v rokovniku za vpis v maturitetni tečaj.

Že ime tečaja nam pove, da se na maturitetnem tečaju dijaki pripravljajo na maturo.

Ker je matura sestavljena iz petih predmetov, tudi predmetnik tečaja sestavlja pet predmetov:

 • slovenščina: 174 ur,
 • matematika: 174 ur,
 • angleščina: 174 ur,
 • izbirni predmet 1: 105–174 ur,
 • izbirni predmet 2: 105–174 ur.

Pri izbirnih predmetih lahko dijaki izbirajo med vsemi gimnazijskimi predmeti:

 • geografija,
 • zgodovina,
 • sociologija,
 • psihologija,
 • umetnostna zgodovina,
 • biologija,
 • nemščina,
 • kemija.

Maturitetni tečaj se po enem letu zaključi z maturo. Zaključen maturitetni tečaj brez opravljene mature ne prinaša nobene formalne izobrazbe. Dijakom omogoča le opravljanje mature. Opravljena matura pa pomeni pridobitev formalne izobrazbe V. stopnje in odprta vrata na vse fakultete.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.