Redno, izredno ali na daljavo?

Beautiful pensive woman with Afro hairstyle holding notepad and pencil in hands thinking over plans for startup, wearing casual style hoodie. Indoor studio shot isolated on yellow background.
Foto: Khosrork iz iStock

V čem so prednosti in slabosti posameznih oblik?

Višje in visokošolsko izobraževanje se lahko izvaja kot redno, izredno ali na daljavo. Skoraj 70 % študentov študira redno, 30 % izredno, le zanemarljiv delež pa na daljavo.

Redno izobraževanje
Študentje navajajo kot prednost rednega študija to, da je brezplačen. Menijo, da je bolj kvalitetno, čeprav je časovno zahtevnejše. Prednosti so tudi možnost štipendije in vse s statusom študenta povezane prednosti (pravica do zdravstvenega zavarovanja, možnost bivanja v študentskih domovih ipd.). Vendar se je treba vsakodnevno udeleževati predavanj in vaj.

Izredni študij
Zakon o visokem šolstvu redne in izredne študente izenačuje. Izredni imajo enake pravice in obveznosti kot redni. Pogoj za vpis ni več sklenjeno delovno razmerje, kot je bilo to prej. Študent, ki ni zaposlen oziroma ni prijavljen kot iskalec zaposlitve, ima v okviru veljavnih predpisov pravico do ugodnosti kot redni študentje. Šole in druge izobraževalne organizacije zagotavljajo sredstva za izredno izobraževanje z zaračunavanjem prispevkov, ki pa niso zanemarljivi. Prednosti so prilagojena organizacija, časovna razporeditev izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje ter napredovanje. Urnik je sestavljen tako, da so obveznosti popoldne in ob sobotah. Študentje izrednega študija se lahko pod pogoji, ki jih predpiše fakulteta, prepišejo iz izrednega na redni študij. Velja pa tudi obratno.
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Opraviti je treba vse s študijskim programom predpisane obveznosti. Za tekoče študijsko leto se lahko predpišejo študentom z načrtom pedagoškega dela še posebne obveznosti po posameznih letnikih in predmetih. Sem sodijo pisni preizkusi znanja, testi oziroma kolokviji in seminarske naloge.

Študij na daljavo
Oblika izrednega študija je študij na daljavo. Namenjen je tistim, ki imajo zasedene tudi popoldneve, delajo v izmenah, so veliko odsotni od doma, imajo majhne otroke, veliko potujejo itd. Prednost je, da lahko študiraš, kadar imaš čas. Potreben je le računalnik in dostop do interneta.
Postopek študija je sledeči. Po prejetju navodil za študij (osebno vstopno geslo za šolski portal) prejmeš urnik in spoznaš tutorja, ki ti je v pomoč in svetuje. Za vsak predmet se organizira eno srečanje v najbližjem študijskem središču ali sedežu šole, kjer spoznaš predavatelja, cilje in osnove predmeta, merila pri ocenjevanju predmeta, študijske obveznosti in druge informacije, ki jih potrebuješ za učinkovito pripravo na izpit. Nato sam študiraš po zastavljenih smernicah in ob oddaljeni pomoči mentorja.

Prek interneta imaš enostaven dostop do vseh potrebnih interaktivnih multimedijskih učnih gradiv in preko e-knjižnice do dodatnih materialov, ki so v elektronski obliki (predstavitve, posebni učni primeri, vaje itd). Študijske obveznosti opravljaš po predvidenem urniku.

Občasno se organizirajo srečanja študentov, predavateljev in tutorja. Ves čas študija lahko komuniciraš tudi s sošolci preko posebnih učnih forumov, klepetalnic in elektronske pošte. Vse informacije, povezane s študijskimi obveznostmi in študijem, so na voljo na šolskih spletnih straneh in prek elektronske pošte. Izpit se opravlja po urniku v študijskem središču ali sedežu šole.
Glavna prednost je fleksibilnost študija. Standardi znanj so enaki kot pri tradicionalnem načinu študija. Tak način študija se pri nas šele uveljavlja, vendar je iz leta v leto več ponudnikov.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.