PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za farmacijo

fakulteta za farmacijo

Kako bi se predstavili?

Fakulteta za farmacijo kot del Univerze v Ljubljani gradi svoj ugled, integriteto in razvoj na odličnosti, učinkovitosti in etični drži študentov in učiteljev. Gradimo na dolgoletni tradiciji farmacevtskih izkušenj v slovenskem in širšem prostoru, vendar smo pri tem usmerjeni v prihodnost.

Po evropskih merilih je FFA srednje velika farmacevtska fakulteta, matična za širše področje farmacije in klinične biokemije, ki letno sprejme okoli 150 študentov na programu Farmacija, 80 študentov na programu Laboratorijska biomedicina (40 na 1. stopnji, 40 na 2. stopnji), 40 študentov na programu Kozmetologija, 25 študentov na programu Industrijska farmacija in 20 do 30 študentov doktorskega študija. V zadnjih letih je na FFA vpisanih skupno s specializanti med 1500 in 1600 študentov.

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?

Fakulteta za farmacijo kot del Univerze v Ljubljani je edina izobraževalna ustanova v Sloveniji, ki v celoti pokriva pedagoški in raziskovalno-razvojni področji farmacije in klinične biokemije in na teh področjih imamo več kot 50 let izkušenj. Skrbimo za enakovreden razvoj vseh stebrov farmacije, to so biofarmacija s farmakologijo, farmacevtska biologija s farmakognozijo, farmacevtska kemija, farmacevtska tehnologija, klinična biokemija in socialna farmacija, kar se kaže v izjemno interdisciplinarnem in s področji enakomerno obteženem študiju farmacije. Posledica tega so široko izobraženi kadri, ki lahko zasedajo zelo različna delovna mesta od vrhunskih raziskovalnih laboratorijev in vodstvenih mest v industriji, do regulatornih inštitucij in visoko usposobljenih lekarniških in kliničnih farmacevtov, ki so s svojim znanjem nepogrešljiv steber javnega zdravstva. Na področjih laboratorijske biomedicine, industrijske farmacije in novejšem študiju kozmetologije ponujamo bolj fokusirana znanja, prikrojena magistrom ter diplomiranim inženirjem laboratorijske biomedicine, magistrom industrijske farmacije in diplomiranim kozmetologom.

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?

Če se ozremo k bolj izkušenim generacijam, zagotovo moramo izpostaviti Vojmirja Urlepa, mag. farm., bivšega direktorja družbe Lek d.d., dr. Aleša Rotarja, mag. farm., člana uprave in direktorja področja Razvoj in proizvodnje zdravil v družbi Krka d.d., Toneta Strnada, mag. farm., generalnega direktorja družbe Medis, Dr. Darjo Ferčej Temeljotov, vodjo inovacij v Leku/Novartisovem Razvojnem centru Slovenija in številne druge magistre farmacije, ki so zasedali ali še vedno zasedajo vodilne položaje v slovenski farmacevtski industriji. Slednja je močno izvozno naravnana in skrbi za izdaten delež slovenskega BDP in menimo, da smo vsi v Sloveniji lahko ponosni na njihove dosežke. Med mlajšimi kolegi lahko izpostavimo številne odlične znanstvenike, ki delujejo na področju farmacije in sorodnih znanosti, a bi poimensko naštevanje le-teh zahtevalo preveč prostora. Pohvalili bi študente vseh programov, ki z obštudijskimi dejavnostmi včasih prekašajo prekaljene profesorje v organizaciji strokovnih dogodkov, kot so simpoziji in izobraževanja. Ravno lani je npr. Društvo študentov farmacije Slovenije organiziralo jubilejni 40. Letni kongres Evropske zveze študentov farmacije (EPSA), kar je izjemen dosežek. Ob tem velja izpostaviti tudi številne sedanje ali bivše študente, ki so dosegali in dosegajo vrhunske rezultate na področju športa (Maruša Mišmaš, Neja Filipič, Andraž Lamut, Matej Sova) in v družbenem življenju (Nuša Lesar).

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?

Nazadnje smo vpeljali Univerzitetni študijski program Kozmetologija (1. Bolonjska stopnja), ki ustvarja čisto nov kader, za katerega smo zaznali potrebo na trgu delovne sile in za katerega smo ob pomoči zunanjih izvajalcev dosegli kritično maso znanja. V tem trenutku je najbrž največja novost priprava na gradnjo nove stavbe Fakultete za farmacijo, za katero imamo rezervirano zemljišče na lokaciji Brdo (zraven sedanje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo), a je njena realizacija pod vprašajem. Želimo si, da bi odločujoči deležniki v Sloveniji spoznali pomen farmacije kot stroke z izjemno dodano vrednostjo in etabilirano vlogo in da bi podprli naša prizadevanja za še kakovostnejšo izvedbo študijskih programov na Fakulteti za farmacijo.

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?

Na UL FFA imajo študentje možnost vpisa na naslednje programe:

Enovit magistrski študij Farmacija traja 5 let (10 semestrov) in obsega skupaj 300 kreditnih točk. Petletni študij farmacije izobražuje za reguliran poklic farmacevt skladno z evropsko direktivo 2006/36/ES in omogoča pridobitev naziva magister/magistra farmacije, ki je priznan v vseh državah članicah EU. S tem nazivom so odprte odlične možnosti za zaposlitev kot tudi za nadaljevanje izobraževanja v okviru doktorskega študija ali specializacij.

Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina – prvostopenjski; traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Študent laboratorijske biomedicine pridobi po prvi stopnji študija (3 leta) naziv diplomirani inženir/diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine, po drugi stopnji (2 leti) pa magister/magistrica laboratorijske biomedicine. Po obeh stopnjah je možnost zaposlitve v različnih medicinskih laboratorijih in v industriji, po drugi stopnji pa tudi nadaljevanje študija na doktorski stopnji ali v specializaciji iz medicinske biokemije.

Univerzitetni študijski program Kozmetologija traja 3 leta (6 semestrov), skupaj obsega 180 kreditnih točk in daje strokovni naslov diplomirani kozmetolog (UN)/diplomirana kozmetologinja (UN).

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina, 2. stopnja traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk. Način študija: redni.

Magistrski študijski program Industrijska farmacija, 2. stopnja traja 2 leti (4 semestre) in obsega: 120 kreditnih točk. Način študija: redni. Magistrski študij Industrijske farmacije (2 leti) omogoča pridobitve znanj in veščin za delo v farmacevtsko industrijskem okolju, vendar ne v okviru reguliranega poklica farmacevt. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je magister/magistrica industrijske farmacije.

Fakulteta za farmacijo izvaja doktorski študijski program za pridobitev doktorata v okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina. Na doktorskem študiju Biomedicina izvaja Fakulteta za farmacijo programe Farmacija, Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter Toksikologija, ki omogočajo pridobitev naziva doktor/doktorica znanosti.

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Naši študentje imajo izjemno bogat program obštudijskih dejavnosti. Poleg udejstvovanja v Študentskem svetu Fakultete za farmacijo, kjer tvorno sodelujejo pri delovanju fakultete, sodelujejo pa tudi pri izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov in študentskega glasila Spatula. Študentski svet Fakultete za farmacijo je tudi eden od petih subjektov (tabletk) združenja Drug Dealer oz. Društva študentov farmacije Slovenije, ki povezuje študentske organizacije na Fakulteti za farmacijo in omogoča, da si skupaj prizadevamo za čim boljši študij in čim bolj pestro življenje študentov v času študija. Organizirajo strokovne večere za aktualnimi strokovnimi temami predavanj, simpozije, motivacijske vikende, tekmovanje v svetovanju bolnikom, strokovne večere InterAKCIJA. Seznam vseh aktivnosti je naravnost neverjeten in le bežen pogled na njihovo stran (http://dsfs.si/author/admin/) odkrije, da študentom farmacije zares ni dolgčas. Omenili bi, da delujejo tudi v okviru mednarodnih združenj študentov farmacije.

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

Enovit magistrski študij Farmacija: Diplomant ima pravico opravljati vse farmacevtske poklice v državi in tudi v okviru EU, in sicer v lekarniški, veledrogerijski, zdravstveni, industrijski, izobraževalni, raziskovalni in drugih dejavnostih. Predvsem bi izpostavili, da že sedaj stežka dohajamo potrebe trga po magistrih farmacije, saj gre za izjemno iskan kader.

Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina: Možnosti za zaposlitev univerzitetnih diplomiranih inženirjev laboratorijske biomedicine so v prvi vrsti na področju zdravstva v vseh tipih medicinskih laboratorijev na primarni, sekundarni in terciarni ravni, v biomedicinskih raziskovalnih inštitutih, nadalje na področju zakonodaje, zastopništev, kakor tudi v industriji in laboratorijih biološkega materiala nemedicinskega tipa.

Univerzitetni študijski program Kozmetologija: Možnosti za zaposlitev univerzitetnih diplomiranih kozmetologov/diplomiranih kozmetologinj (UN) so v kozmetični industriji, regulativi in inšpekcijski službi, predstavništvih s kozmetičnimi izdelki ter pri svetovanju in trženju s kozmetičnimi izdelki v različnih ustanovah.

Magistrski študijski program Industrijska farmacija: Magister/magistrica industrijske farmacije se lahko zaposli v farmacevtski industriji, tudi kemijski, živilski, kozmetični in drugih industrijah in tudi državnih organih.

Magister/magistrica industrijske farmacije pridobi visoko specializirana znanja iz izdelave zdravil, ki se zahtevajo v farmacevtski industriji ter zagotavlja pregled delovanja farmacevtske industrije od razvoja preko industrijske izdelave do registracije in trženja zdravil.

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina: Možnosti za zaposlitev magistrov laboratorijske biomedicine so v prvi vrsti na področju zdravstva v vseh tipih medicinskih laboratorijev na primarni, sekundarni in terciarni ravni (delovna mesta npr. analitik v biomedicini), nadalje na področju zakonodaje, zastopništev, kakor tudi v industriji in laboratorijih biološkega materiala nemedicinskega tipa.

Kakšne študente iščete, si želite?

Želimo si predvsem znanja željnih študentov, ki jim naravoslovje predstavlja izziv in ki vidijo svoje življenjsko poslanstvo v proizvodnji tehnološko vrhunskih izdelkov in skrbi za zdravje bolnikov ob upoštevanju visokih etičnih standardov. Ker je sam študij (vsi programi) izjemno raznovrsten in interdisciplinaren, naši študentje le redko zapuščajo študij (imamo odlično prehodnost med letniki) in brez problemov udejanjijo svoje poklicne sanje. Zato dijakom svetujemo, da četudi se jim zdijo študijski programi na naši fakulteti zahtevni, naj bodo delavni, propulzivni, drzni in si upajo uresničiti željo študija na Fakulteti za farmacijo.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva cesta 7, p.p. 311, SI-1000 Ljubljana

01 47 69 500

tajnistvo@ffa.uni-lj.si

www.ffa.uni-lj.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.