Iskalnik študijskih programov

Found 1124 Results
Page 1 of 113

Integrativna psihoterapija


O študijskem programu Integrativna psihoterapija je psihoterapevtski pristop, ki na odnosu, kot osnovnem temelju, združuje, povezuje in prepleta različne poglede delovanja človeka. Tako uporablja znanja različnih pristopov in teorij, poseben poudarek pa daje mehanizmu navezanosti kot graditelju posameznikove drže v odnosu do sebe, drugih in sveta ter oblikovalcu terapevtskega odnosa. Z integrativnim pristopom želimo posamezniku […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana

25. oktobra, 2023


Sistemska psihoterapija


O študijskem programu Sistemska družinska terapija je bila od petdesetih do sedemdesetih let prejšnjega stoletja ime za skupino družinsko terapevtskih pristopov, ki so jih ob metodoloških in teoretičnih razlikah povezovale temeljne ideje o družinah in tem, kako jim pomagati pri razvijanju želenih sprememb. Te skupne ideje ali konceptualna izhodišča bi lahko imenovali sistemski koncepti. Na podlagi […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Psihoterapija otrok in mladostnikov


O študijskem programu Psihoterapija otrok in mladostnikov zahteva posebna znanja, ki so nujno potrebna za učinkovito psihoterapevtsko delo iz naslednjih razlogov: Terapevt in pacient sta si manj enakovredna kot pri psihoterapiji odraslih. Psihoterapevti otrok in mladostnikov morajo biti zato „večjezični“: morajo biti sposobni uporabljati oblike komunikacije, ki so primerne starosti in razvojnim posebnostim, torej tudi […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Psihoanalitična psihoterapija


O študijskem programu Na SFU Ljubljana poučujemo sodobno psihoanalizo, se pravi temelje, ki jih je postavil Freud in prva generacija psihoanalitikov, kot tudi vse pomembne dosežke stoletnega razvoja psihoanalitske teorije in klinične prakse. Študij psihoanalize se navezuje na spoznanje, da psihoanaliza ni niti naravoslovna niti humanistična ali socialno znanstvena poddisciplina, marveč je znanstvena disciplina s […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Geštalt psihoterapija


O študijskem programu Geštalt terapija je humanistična in eksistencialna oblika psihoterapevtskega dela. Človeka razume kot celoto, ki sam daje pomene in smisel svojim izkušnjam in je sposoben zavedanja in prevzemanja odgovornosti. Posameznika vedno razume zgolj znotraj njegovega življenjskega konteksta, ki v stiku z okoljem in drugimi zadovoljuje svoje potrebe in interese, se ustvarjalno prilagaja na vedno […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Analitična psihologija


O študijskem programu V tem  študiju bomo  podrobno  raziskali naravo in strukturo analitične psihologije. Kritično bomo raziskali besedila, ki se nanašajo na Jungovo teorijo mita in njeno aplikacijo. Preučili bomo tudi besedila Junga kot psihološkega teoretika in kritika znanosti, religije ter družbe. Pozornost bo posvečena tako formi kot vsebini Jungovega pisanja.  Specifična študijska besedila v […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Psihoterapevtska propedevtika


O študijskem programu Psihoterapevtska propedevtika je uvod v specialistične študije psihoterapije in obsega osnovno izobraževanje iz psihoterapije. Študente/ke (v nadaljevanju študente) pripravi na specialistično usposabljanje iz psihoterapije po neakademski poti, ki poteka v okviru določenega psihoterapevtskega pristopa (in traja še najmanj dodatnih 6 let). Študenti lahko po zaključku programa Psihoterapevtske propedevtike nadaljujejo s študijem na izbranem psihoterapevtskem pristopu […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana

19. oktobra, 2023


Magisterij Psihologije


O študijskem programu Magistrski študij psihologije omogoča, da študentje znotraj študija izberejo poudarek iz specifičnih vsebin ali iz klinične psihologije ali poslovne in ekonomske psihologije. Pridobljeni naziv je enoten – Master of Science (MSc). SFU Ljubljana je v študijskem letu 2018/19 razpisala fakultetni študijski program Psihologija. Fakultetni študij se izvaja skladno z Zakonom o visokem šolstvu, in deluje v Sloveniji na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona, […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Bakalavreat Psihologije


O študijskem programu SFU Ljubljana je v letu 2018/19 razpisala fakultetni študijski program Psihologija. Izvajanje programa je potrjeno s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklep št. 6033-4/2015/9 z dne 19.1.2017 in s strani Avstrijskega akreditacijskega organa AQ Austria (dne 12. 9. 2018). Program Psihologije na prvi (bolonjski) stopnji se je začel izvajati oktobra 2018. Fokus SFU študijskega programa je na […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Magisterij Psihoterapevtske znanosti


O študijskem programu Magistrski študij psihoterapevtske znanosti temelji na dodiplomskem študiju in služi poglobljenem osvajanju teorij, metodike in zgodovine psihoterapije, splošnih in specifičnih znanj o diagnozah in potekih duševnih motenj in o konceptih njihove obravnave. Študij posreduje podrobna znanja temeljnih znanosti nevrobiologije, nevroznanosti, družboslovnih in socialno filozofskih tem. POMEMBNO: V študijskem letu 2018/19 smo za […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana


Page 1 of 113