Iskalnik študijskih programov

Found 1113 Results
Page 1 of 112

Management v upravi


Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti) ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Magister / magistrica managementa v upravi Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študijski program Management v upravi zagotavlja znanja iz upravno-pravnega, organizacijskega, ekonomskega, informacijskega in menedžerskega področja ter področja človeških virov v upravi. Program nadgrajuje […]

Fakulteta za upravo

15. februarja, 2022


Biološko izobraževanje


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti) ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij Pridobljen naziv: magister profesor biologije Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti pedagoško in strokovno visoko usposobljenega in motiviranega učitelja biologije, ki bo kos izzivom časa pri poučevanju bioloških vsebin na gimnazijah, srednjih strokovnih […]

Biotehniška fakulteta Ljubljana

9. februarja, 2022


Informatika v sodobni družbi


Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani družboslovni informatik (UN) Kraj izvajanja: Novo mesto O študijskem programu Cilj študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Po […]

Knjižne police

4. februarja, 2022


Vizualne umetnosti in oblikovanje


Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: diplomirani vizualni umetnik in oblikovalec (UN) Kraj izvajanja: Koper O študijskem programu Študijski program predstavlja povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki se združujejo v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora. Cilj študijskega programa je študenta usposobiti za samostojno […]

Pročelje Univerze na Primorskem

3. februarja, 2022


Portugalski jezik in književnost


Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomant portugalskega jezika in književnosti (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Diplomantke in diplomanti študijskega programa portugalskega jezika in književnosti na prvi stopnji pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Muzikologija (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani muzikolog (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Namen študija je bodočemu diplomantu posredovati obseg znanj, ki velja v mednarodnem okviru kot temeljno znanje na področju muzikologije. Ta obsegajo slušno zaznavanje in […]

filozofska fakulteta lj


Page 1 of 112