Iskalnik študijskih programov

Found 1124 Results
Page 2 of 113

Bakalavreat Psihoterapevtske znanosti


O študijskem programu Ta študijski program predstavlja osnovni študij na prvi stopnji, torej osnove psihoterapevtske znanosti. Študij posreduje znanstvene osnove zdravega in patološkega biopsihosocialnega razvoja človeka, diagnostiko zdravih in bolezenskih pojavov, dosežke nevroznanosti pomembne za psihoterapijo, osnove znanstveno utemeljene psihoterapevtske obravnave življenjsko pogojenih bolezenskih slik – ob upoštevanju psiholoških, medicinskih, socioloških in antropoloških dimenzij. Z […]

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana

Foto: on SFU Ljubljana

19. oktobra, 2023


Management v upravi


O študijskem programu Študijski program Management v upravi zagotavlja znanja iz upravno-pravnega, organizacijskega, ekonomskega, informacijskega in menedžerskega področja ter področja človeških virov v upravi. Program nadgrajuje in poglabljala znanja in sposobnosti, pridobljene na prvi stopnji študija. Pridobljena znanja in spretnosti tvorijo nabor kompetenc, ki magistrom omogočajo obvladovanje problematike organizacije in poslovanja v upravi z vodenjem […]

Fakulteta za upravo

15. februarja, 2022


Biološko izobraževanje


O študijskem programu Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti pedagoško in strokovno visoko usposobljenega in motiviranega učitelja biologije, ki bo kos izzivom časa pri poučevanju bioloških vsebin na gimnazijah, srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter v višjih razredih osnovne šole. Diplomant je sposoben povezati in uporabiti pridobljeno znanje v kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah, pri […]

Biotehniška fakulteta

9. februarja, 2022


Informatika v sodobni družbi


O študijskem programu Cilj študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Po končani prvi stopnji se lahko vključijo v kreativni delovni proces v organizacijah v gospodarstvu, v javni upravi ali v nevladnih organizacijah, ali pa nadaljujejo študij na drugi in […]

Knjižna polica

Foto: AhmadArdity on Pixabay

4. februarja, 2022


Vizualne umetnosti in oblikovanje


O študijskem programu Študijski program predstavlja povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki se združujejo v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora. Cilj študijskega programa je študenta usposobiti za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje. S študijskim programom bo študent pridobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja, produkcije in kritično refleksijo kulturno-umetniške vloge v družbi. Študenti bodo na interdisciplinaren […]

Pedagoška fakulteta Koper

3. februarja, 2022


Portugalski jezik in književnost


Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomant portugalskega jezika in književnosti (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Diplomantke in diplomanti študijskega programa portugalskega jezika in književnosti na prvi stopnji pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani jezikovni posrednik (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v […]

filozofska fakulteta lj


Page 2 of 113