Iskalnik študijskih programov

Found 1113 Results
Page 2 of 112

Sinologija (enopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Diplomirani sinolog(UN) Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Temeljni cilji programa so nuditi diplomantom sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s tem preseganje kulturno pogojenih posploševanj, s čimer bi se bili sposobni izogniti enostavnemu prevzemanju uveljavljenih […]

filozofska fakulteta lj

3. februarja, 2022


Germanistika (dvopredmetni)


Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij Pridobljen naziv: Ddiplomirani germanist (UN) in … Kraj izvajanja: Ljubljana O študijskem programu Program omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega jezika ter kultur in književnosti nemško govorečih skupnosti ter usvajanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za […]

filozofska fakulteta lj


Doktorska šola Fakultete za strojništvo


O študijskem programu študijski program 2. stopnje; enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami; študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS: študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v […]

Fakulteta za strojništvo

2. junija, 2021


Gospodarsko inženirstvo


O študijskem programu Doktorski študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo je prvi in edini pravi interdisciplinarni študijski program s področja industrijskega oz. inženirskega menedžmenta na Univerzi v Mariboru in v Sloveniji nasploh. V času študija oz. raziskovalnega dela študent obravnava izzive, kjer se povezujejo tehniški vidiki (s področja strojništva ali gradbeništva) z ekonomsko-poslovnimi vidiki. Namen […]

Fakulteta za strojništvo


Mehatronika


O študijskem programu Magistrski študijski program 2. stopnje obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja. Vpisni pogoji Študijski program prve stopnje z ustreznih […]

Fakulteta za strojništvo


Izvršni magisterij


O študijskem programu Ta magistrski študij lahko opravljate dve leti ali tri leta, pri čemer se študij prilagodi vašim potrebam. Program je zasnovan, da kandidatom pomaga na poti k osebni preobrazbi. Vpisni pogoji končan prvo stopenjski bolonjski študij najmanj tri leta delovnih izkušenj odlično znanje angleškega jezika 2 priporočili Šolnina Za celoten študij v primeru […]

Knjižna polica

Foto: AhmadArdity on Pixabay

1. februarja, 2021


DBA – Doktor poslovne administracije


O študijskem programu Štiriletni doktorski program je namenjen izkušenim strokovnjakom in zasnovan tako, da se ujema z napornimi življenji direktorjev in strokovnjakov. Program zagotavlja potrebna orodja, s katerimi lahko kandidati prispevajo k ustvarjanju in širjenju uporabljenega znanja na področjih strategije in vodstva. Program nudi intenzivno in personalizirano mentorstvo in je prilagodljiv posamezniku. Vpisni pogoji končana […]

Knjižna polica

Foto: AhmadArdity on Pixabay


Javna uprava v obdobju po krizi


O študijskem programu Ta magistrski program se posveča obdobju po najhujših globalnih ekonomskih, poslovnih in družbenih krizah, posveča se podnebju, globalnemu upravljanju in socialno-ekonomski neenakosti. Še posebej zanimiv je za tiste, ki iščejo kvalitetno spletno izobrazbo, ki bo izboljšala njihovo znanje in pospešila kariero v različnih sektorjih javne uprave. Vpisni pogoji dokončana prva stopnja bolonjskega […]

Knjižna polica

Foto: AhmadArdity on Pixabay


Medkulturna poslovna komunikacija


O študijskem programu Magistrski študij medkulturne poslovne komunikacije je interdisciplinaren študij, ki ponuja znanje in veščine za podporo komunikacije akterjev na trgu (podjetij in neprofitnih organizacij). Posebna pozornost je posvečena jeziku, načinom poslovne administracije, kamor spada tudi digitalni marketing in mednarodne strategije, ter veščine medkulturnega dialoga in odnosov. Vpisni pogoji Kandidati morajo izpolniti naslednje pogoje: […]

Knjižna polica

Foto: AhmadArdity on Pixabay


Strateški komunikacijski management


O študijskem programu Doktorski študij v programu Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) in novim predmetnim študijskim disciplinam. Študijski program slušateljem podaja temeljna teoretična, metodološka znanja, spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa. […]

Knjižna polica

Foto: AhmadArdity on Pixabay


Page 2 of 112