Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola