Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola