EDC – zavod za strokovno izobraževanje Kranj, Višja strokovna šola