Študentove oči so široko odprte, roke dobro izučene in um je svoboden

Učitelj je interaktivna oseba, ki je poleg svoje službe (poučevanje predmetnika in stvari o življenju samem) vključen v družbo in lokalno skupnost in je zgled otrokom na vseh področjih.

Učitelj je interaktivna oseba, ki je poleg svoje službe (poučevanje predmetnika in stvari o življenju samem) vključen v družbo in lokalno skupnost in je zgled otrokom na vseh področjih.

DNS International Teacher Training College je 4-letno izobraževanje za učitelje, ki želijo doprinesti k razvoju sveta s svojim pomembnim položajem. »DNS učitelj s svojim znanjem ustvarja boljše pogoje za izboljšanje življenja ter pomaga pri napredku družbe in njenih ljudi. DNS pedagoška izobrazba je široka kulturna izobrazba, ki zajema veliko humanistično naravnanih predmetov z namenom služiti osnovni ideji.«
Naša sogovornica Nastja Mohorko je trenutno na Danskem. Predstavila nam je študij, ki se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začel oblikovati s skupino učiteljev, ki je izumila in izoblikovala idejo o drugačnem načinu poučevanja. Predispozicija za vpis v DNS program je pridobljena srednješolska izobrazba. Ostalih posebnih omejitev ali predpisov ni. »Iznajditelji DNS (»Det Nodvendige Seminarium«) so želeli spremeniti tradicionalen sistem poučevanja, kjer študentje ure in ure sedijo v učilnici in poslušajo profesorja, ki jih izza katedra zasipa s svojim znanjem.«

V DNS-u so stvari obrnjene drugače
»DNS učitelji in študentje naj se ne učijo le iz knjig, vendar znanje pridobivajo tudi od ljudi, dogodkov zunaj šole, v svetu ter iz življenja samega. DNS študentje so bili in so še vedno vodilo svojega razvoja. DNS je mnenja, da je potrebno ustvariti učiteljsko izobraževanje, ki ne temelji le na teoriji, ampak je študent skozi aktivno delo in z udejstvovanjem pri spremembah postavljen v različne življenjske situacije ter tako znanje pridobi poleg teoretičnih študij.«

Študentje so vodilo izobraževanja
DNS program je zasnovan realno, tako da se lahko študentje učijo in delujejo v resničnem svetu, ki je hkrati spodbudno in izzivov polno okolje. Znotraj DNS programa študentje pridobijo praktične izkušnje z mednarodnega, evropskega in šolskega področja s potovanji, študijem in življenjem na globalni ravni. »Študentje se učijo, pridobivajo znanje in se usposabljajo na podlagi stvarnosti, v kateri bodo kasneje delovali kot učitelji. Delo s sodelavci, sodelovanje s starši učencev na svojih delovnih mestih, daljša učiteljska praksa na šolah, osebnostno in akademsko razvijanje, sprejemanje pomembnih odločitev in izvajanje le-teh v sodelovanju s svojim timom – vse to privede naše študente do internacionalne perspektive DNS učitelja.«

Naš glavni cilj je, širše gledano, izobraziti boljše učitelje in poskrbeti za boljše šole. Naša dejanja nimajo nikakršnega političnega predznaka, imamo le jasno željo, da so naši bodoči učitelji vodje v svojem izobraževalnem okolju, da delujejo po najboljših močeh in v najboljšo korist svojih učencev. Med 23. in 27. majem bo v Sloveniji predstavitev DNS programa. Za dodatne informacije lahko kontaktirate Nastjo preko e-pošte (nastja.dnspromotion@gmail.com).

»V prvem letu izobraževanja DNS študentje spoznajo področje mednarodne prakse, kar vključuje tudi štirimesečno študijsko potovanje z avtobusom skozi severne dežele Afrike. Tako se študentje na lastni koži prepričajo o življenju v tamkajšnjih državah in se bolj spoznajo s svetom. V drugem letu izobraževanja DNS študentje spoznajo in izkusijo področje tako imenovane ”evropske resničnosti”, in sicer z bogatim in aktivnim kulturnim življenjem v večjem evropskem mestu. Svoje znanje nadgrajujejo z neprestanimi študijami in raziskavami, organizacijami kulturnih dogodkov v sodelovanju s tamkajšnjo skupnostjo ter življenjem in delom v skupini. V tretjem letu DNS programa študentje podrobneje spoznavajo šolstvo, se naučijo razumevanja resničnosti otrok in učiteljev v šolah ter se praktično preizkusijo v poučevanju kot nadomestni učitelji ali pedagogi v večjem evropskem mestu. V četrtem letu študija je DNS program prav tako osredotočen na spoznavanje šolstva, vendar je pridobivanje izkušenj lahko osredotočeno na lokalno, nacionalno, regionalno ali globalno raven. Kar pomeni, da lahko študentje pedagoško znanje in prakso pridobijo na primer na manjši lokalni šoli v domačem mestu ali pa na novi fakulteti v Afriki. Ob zaključku DNS International Teacher Training Collegea študentje izberejo specializacijo predmeta in pridobijo diplomo. Podrobnejši program študija si lahko ogledate na naši spletni strani (www.dns-tvind.dk).«

Mojca Buh

 

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.